YS søker sjeføkonom

Vil du jobbe sentralt i den norske modellen? Vil du bruke faget ditt i praktisk utforming for å styrke arbeidstakernes posisjon i forhandlinger og i samfunnspolitikken? Vil du jobbe i et fellesskap der privat og offentlig sektor jobber sammen uten partipolitiske bindinger? YS søker nå en ny sjeføkonom.

Bilde av en stor, hvit bygning med mange vinduer. På huset henger to skilt, hvor det står Tine og YS.
YS holder til i Lakkegata 23 i Oslo. Foto: Johnny Syversen/YS
 • Stillingens viktigste ansvarsområder vil være å bidra inn med samfunnsøkonomisk analyser til forberedelse, utforming – og begrunnelse for politikk i inntektsoppgjør og i politiske prosesser med myndigheter og samarbeidspartnere. Andre sentrale arbeidsoppgaver vil blant annet være:
 • Forberedelse av inntektsoppgjørene og bistå sektorene ifm tariffoppgjør
 • Deltakelse i relevante råd og utvalg, herunder TBU (Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene)
 • Være rådgiver for YS-ledelsen på andre, sentrale arenaer for partssamarbeid
 • Faglig ansvar for inntekts- og skattepolitikken

Du er/har:

 • Samfunnsøkonom eller tilsvarende relevant grad
 • Minst fem års erfaring fra makroøkonomisk analyse, arbeidsmarked, arbeidsliv og velferdssystem
 • Samfunnsengasjert og forstår samspillet fag/samfunn/politikk
 • Forståelse for kompleksiteten i store, politiske organisasjoner
 • En god relasjons – og nettverksbygger med en delende personlighet og fremtoning
 • Sympati for at Norge trenger en velfungerende fagbevegelse

Lytt gjerne til følgende podkast der Petter Meyer prater med sekretariatssjef Roger Schjerva om rollen som sjeføkonom. Ta gjerne kontakt med oss i MeyerHaugen for en uforpliktende og konfidensiell prat om rollen.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?