YS vil ha europeisk arbeidsmarkedsbyrå

YS mener europeisk arbeidsmarkedsbyrå kan forhindre kriminalitet også på norske arbeidsplasser.

Statsminister Erna Solberg og YS-leder Jorunn Berland under regjeringens toppmøte om arbeidslivskriminalitet tidligere i år. Møtet fant sted på statsministerens kontor. Blant deltakerne var finansminister Siv Jensen (Frp), arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp), NHO-sjef Kristin Skogen Lund og Virke-direktør Vibeke Hammer Madsen. Foto: Liv Hilde Hansen

YS-leder Jorunn Berland sier YS støtter opprettelsen av et europeisk arbeidsmarkedsbyrå (European Labour Authority, ELA).

– Arbeidslivskriminaliteten er grenseløs. Det europeiske arbeidsmarkedsbyrået vil være et viktig redskap for å styrke kampen mot denne kriminaliteten i EU, mener Berland.

Les også: YS vil styrke kontrolletatene.

Byrået, som åpner dørene allerede til neste år, skal først og fremst koordinere og samordne statenes arbeid. Det skal tas hensyn til nasjonale ordninger og regler.

Berland peker på at det i flere tilfeller krever samarbeid mellom flere land for å avdekke arbeidslivskriminalitet. Det norske arbeidstilsynets samarbeid med baltiske arbeidstilsyn er ett eksempel på nettopp det.

– Hvis ELA kan bidra til avdekking og bekjempelse av arbeidslivskriminalitet, er dette udelt positivt for norsk arbeidsliv, sier hun.

Byrået skal også bidra til at arbeidstakere som jobber i andre medlemsland i EU får informasjon om plikter og rettigheter på arbeidsplassen.

YS-lederen diskuterte opprettelsen av ELA i Brüssel

YS-lederen har diskutert ELA med ledere av europeisk fagbevegelse i Brüssel. På et møte i den europeiske faglige samorganisasjonen vedtok organisasjonen (European Trade Union Confederation) støtte til opprettelsen av byrået.

– Vi har vært tilhengere av EUs sosiale pilar, som handler om bedre rettigheter for arbeidstagere og styrket sikkerhetsnett i hele Europa. Europeisk fagbevegelse krever at EUs sosiale pilar følges opp med konkret politikk. ELA er et skritt i denne retningen, sier Berland.

Fagbevegelsen får en viktig rolle i driften av arbeidsmarkedsbyrået

YS-lederen er glad for at fagbevegelsen får en sentral rolle i den faglige driften og oppsynet med Arbeidsmarkedsbyrået.

Representanter for fagbevegelsen og arbeidsgiverne skal sitte sammen med kommisjonen i styringsrådet for byrået.

– ETUC, (European Trade Union Confederation) vil være representert med tre personer i byråets styringsråd. Sammen med våre nordiske søsterorganisasjoner går vi sammen om å jobbe for at en av disse blir en nordisk representant, opplyser YS-lederen.

– Må ikke bli et overnasjonalt organ

Dansk og svensk fagbevegelse har advart mot at byrået kan bli et overnasjonalt organ, og dermed rokke ved den nordiske modellen. Det har også vært usikkerhet rundt byråets muligheter til å gjøre inspeksjoner eller megle i tvister mellom EU-land.

– Jeg er enig i at dette ikke må bli et overnasjonalt organ på arbeidslivsfeltet. Vi skal bevare den høye standarden og det gode samarbeidet vi har i Norden. Forhåpentligvis kan dette bidra til at andre land også kommer popp på denne standarden, sier Berland.

– Slik vi forstår det, skal byrået kun megle i tvister mellom EU-land i saker som i dag allerede kan behandles av domstolen. Derfor er dette ikke noe nytt med hensyn til overnasjonalitet. Snarere er det en mulighet til å løse uenigheter mellom EØS-land på en mer smidig måte.

Også arbeidsminister Aniken Hauglie har stilt spørsmålstegn ved hva det vil si å gjennomføre “joint inspections”.

– Det er snakk om frivillige inspeksjoner. Dette fikk Hauglie også fikk forsikringer om fra kommissær Thyssen, da de diskuterte dette spørsmålet, forteller Berland.

– For lite oppmerksomhet om positive saker som kommer fra Brüssel

Statsminister Erna Solberg har tidligere uttalt at EØS-tilhengerne må lære seg å “slåss for EØS”.

YS-leder Berland støtter dette synet, og sier det er for lite oppmerksomhet omkring de positive initiativene fra Brussel for å styrke arbeidstakernes rettigheter.

Berland mener det nå er momentum i EU-systemene for problemstillinger knyttet til arbeidslivet, arbeiderrettigheter og sosiale sikkerhetsnett. Innsatsen for bedre rettigheter for arbeidstakerne har vært en av Juncker-kommisjonens satsinger.

Kommisjonen, (som nå ledes av Jean-Claude Juncker), er et av styringsorganene i EU og skal forberede saker og fremme forslag til Rådet og Parlamentet. Kommisjonen har også myndighet til å fatte egne vedtak. Dessuten er det Kommisjonens oppgave å overvåke at all EU-lovgivning overholdes av medlemslandene.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?