YS krever at det ryddes opp og tas lærdom av Equinors USA-eventyr

Satsingen i USA har blitt en økonomisk belastning for selskapet og for selskapets bidrag til statsfinansene. I tillegg har det påført selskapet et betydelig omdømmeproblem, mener 1. nestleder i YS, Hans-Erik Skjæggerud.

- Vold mot kvinner er en av vår tids største likestillingsutfordringer, sier 1. nestleder i YS, Hans-Erik Skjæggerud.
YS-leder Hans- Erik Skjæggerud Foto: NTB Kommunikasjon

– Meningen var at utenlandssatsingen skulle gi en positiv kontantstrøm til selskapet og dermed også til finansieringen av velferdsstaten. Etter over 20 års erfaringer må vi konstatere at det motsatte har skjedd, sier Skjæggerud.

YS’ nestleder tar til orde for en gjennomgang av styringen og eierdialogen i Equinor.

– Formålet med å la statseide selskaper satse i utlandet er at det skal gi større inntekter til selskapet og dermed til oss alle som medeiere. Det må også gjenspeiles i den risikoen eierne gjennom styret gir selskapet lov til å ta.

– Det som har fremkommet i media den siste uken viser at vi trenger å se nærmere på omfanget og organiseringen av utenlandssatsingen til Equinor. Vårt utgangspunkt har vært at Equinor bør konsentrere seg om norsk sokkel. I lys av erfaringene tror jeg det er mange som er klare for å ta denne debatten på nytt og vil ønske å gå i samme retning som oss, sier Skjæggerud.

– Våre tillitsvalgte i Equinor advarte allerede i 2010 om at investeringene i USA medførte for stor risiko. Ettertiden har vist at de hadde rett.

Skjæggerud reagerer også sterkt på det som har fremkommet rundt bedriftskulturen og internkontrollen i den amerikanske delen av Equinor.

– Det er oppsiktsvekkende og provoserende lesning når vi samtidig vet hvor strengt regime som gjelder for de ansatte i den norske virksomheten. Vi er alle mediere i Equinor, og selskapet er avhengig av tillit i befolkningen. Vi forventer at selskapet fremover har full åpenhet om hvordan de rydder opp og sørger for at dette ikke skjer igjen, påpeker han.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?