Arbeidslivets klimauke

Fra 4. til 10. februar skal klima være på agendaen på arbeidsplassene rundt om i landet.

Fra venstre: Virke-direktør Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, Akademikernes leder Kari Sollien, LO-leder Hans Christiansen Gabrielsen, Unios leder Ragnhild Lied, KS-leder Gunn Marit Helgesen, YS-leder Erik Kollerud og NHO-president Arvid Moss. Foto: Liv Hilde Hansen

Gjennom Arbeidslivets klimauke skal ledere, ansatte og tillitsvalgte bli inspirert til å snakke om hvordan vi kan redusere bruken av energi, kjøpe miljømerkede produkter, endre transportmetoder eller innføre et miljøledelsessystem.

I Oslo startet Arbeidslivets klimauke med frokostmøte på Kulturhuset og debatt mellom topplederne for NHO, KS, Virke, YS, LO, Unio og Akademikerne.

– Klima er en av flere, store megatrender som treffer arbeidslivet fremover. Jeg er overbevist om at ny teknologi vil gi oss muligheten til å løse klimautfordringene, sier YS-leder Erik Kollerud.

Kollerud er opptatt av at utviklingen må styres klokt, slik at teknologien blir bærekraftig og benyttes på menneskenes premisser – ikke omvendt.

– En offensiv politikk kan gi Norge en fremtidsrettet posisjon, og bidra til bærekraftig vekst, mener han, og fortsetter:

– Arbeidslivet er den viktigste arenaen for omstilling til et mer bærekraftig samfunn. Endringene bør skje innenfor rammen av den norske modellen, og godt partssamarbeid både lokalt og sentralt.