Arbeidslivets klimauke

Fra 4. til 10. februar skal klima være på agendaen på arbeidsplassene rundt om i landet.

Fra venstre: Virke-direktør Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, Akademikernes leder Kari Sollien, LO-leder Hans Christiansen Gabrielsen, Unios leder Ragnhild Lied, KS-leder Gunn Marit Helgesen, YS-leder Erik Kollerud og NHO-president Arvid Moss. Foto: Liv Hilde Hansen

Gjennom Arbeidslivets klimauke skal ledere, ansatte og tillitsvalgte bli inspirert til å snakke om hvordan vi kan redusere bruken av energi, kjøpe miljømerkede produkter, endre transportmetoder eller innføre et miljøledelsessystem.

I Oslo startet Arbeidslivets klimauke med frokostmøte på Kulturhuset og debatt mellom topplederne for NHO, KS, Virke, YS, LO, Unio og Akademikerne.

– Klima er en av flere, store megatrender som treffer arbeidslivet fremover. Jeg er overbevist om at ny teknologi vil gi oss muligheten til å løse klimautfordringene, sier YS-leder Erik Kollerud.

Kollerud er opptatt av at utviklingen må styres klokt, slik at teknologien blir bærekraftig og benyttes på menneskenes premisser – ikke omvendt.

– En offensiv politikk kan gi Norge en fremtidsrettet posisjon, og bidra til bærekraftig vekst, mener han, og fortsetter:

– Arbeidslivet er den viktigste arenaen for omstilling til et mer bærekraftig samfunn. Endringene bør skje innenfor rammen av den norske modellen, og godt partssamarbeid både lokalt og sentralt.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?