Bevilger 118 millioner til Tolletaten: - Bra regjeringen er lydhøre

Fredag ble det kjent at Tolletaten styrkes med 118 millioner kroner. – Det er bra Regjeringen lytter til de svært tydelige signalene fra Norsk Tollerforbund og YS om en Tolletat i knestående, sier YS-leder Hans- Erik skjæggerud.

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud (t.v.), leder i Norsk Tollerforbund, Karin Tanderø Schaug og nestleder i Norsk Tollerforbund, Rune Gundersen er fornøyd med at Tolletaten får en varig styrking på 118 millioner kroner. Foto: Liv Hilde Hansen

Fredag kom nyheten om at regjeringen vil styrke Tolletaten med en ekstrabevilgning i revidert nasjonalbudsjett, som legges frem 14. mai. Løftet om ekstra midler kommer etter den siste tidens debatt om hva som skal til for å stanse de kriminelle nettverkene.

Karin Tanderø Schaug, leder i Norsk Tollerforbund (YS), har gitt regjeringen et kraftig varsku om en Tolletat som står ved et veiskille: Legges det ikke mer penger på bordet nå, må Tolletaten bygges ned, samtidig som narkotikaen strømmer inn over landegrensene. 

 – Det er positivt at regjeringen lytter til oss, ser den viktige rollen Tolletaten har på grensene og hvor sentrale vi er for å trygge landet, sier Tanderø Schaug. 

 – Dette er et klart signal om at regjeringen har forstått hvor viktig det er å styrke beredskapen på grensene. Ekstrabevilgningen er bra, men YS forventer at regjeringen følger opp med ytterligere bevilgninger til nye årsverk i statsbudsjett for 2025. Det vil fortsatt være behov for flere ansatte og mer utstyr, understreker YS-leder Hans-Erik Skjæggerud. 

– Regjeringens forslag vil gi oss et pusterom. Det er et steg i riktig retning. Tolletaten spiller en viktig rolle i kampen mot organisert kriminalitet. Det opplever jeg at regjeringen nå anerkjenner, Jeg savner likevel flere årsverk. Tilstedeværelse vil alltid være det viktigste. Uten politi i gatene eller tollere på grensen, vil kampen mot organisert kriminalitet være nærmest umulig sier Tanderø Schaug. 

 – Vi vil fortsette å jobbe opp mot regjeringen og politikerne, og fortelle dem om konsekvensene av å ikke bevilge tilstrekkelig med ressurser til Tolletaten, lover Hans-Erik Skjæggerud. 

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?