Krever bedre vilkår i transportsektoren

YS-forbundene Parat og Yrkestrafikkforbundet reiser til Brussel for å demonstrere for bedre vilkår i transportsektoren. 27. mars vil mer enn 4.000 organiserte demonstrere utenfor EU-parlamentet.

Fra venstre: Leder i YTF Logistikk Jan Arne Laberget, leder for Parat Kabinforbund Anneli Nyberg, nestleder i YTF Trude Valle, forbundsleder i YTF Jim Klungnes. Foto: YTF

Yrkestrafikkforbundet og Parat er med i The European Transport Workers’ Federation (ETF), som representerer mer enn 5 millioner transportarbeidere i over 200 fagforeninger i 41 land. I perioden 22. til 26. mars vil disse organisasjonene ha arrangert 100 «Fair Transport»-markeringer i Europa, som kulminerer i en demonstrasjon utenfor EU-parlamentet 27. mars.

Avsparket for Parat og YTF ble markert på Gardermoen, med forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet, Jim Klungnes, leder for Parat Kabinforbund, Anneli Nyberg, nestleder i YTF Trude Valle og leder av YTF Logistikk Jan Arne Laberget. Klungnes og Laberget kjører til Brussel i en lastebil som skal delta i demonstrasjonen.

Bakgrunnen for «Fair Transport»- kampanjen er det massive presset på transportbransjen i Europa, både på land-, sjø- og lufttransport. Priser, lønninger og arbeidsvilkår utfordres av lovforslag som utformes i EU i disse dager. Mer enn 10 millioner europeere jobber innen transportsektoren.

Yrkestrafikkforbundet er bekymret for fremtiden til norsk transportbransje

– EU behandler for tiden to store «pakker» som vil påvirke vilkårene for både lastebilsjåfører og bussjåfører i Norge. Presset fra ETF har hatt mye å si for å påvirke EU i riktig retning, men fortsatt er det mye usikkerhet rundt hva som blir sluttresultatet. Demonstrasjonen 27. mars er viktig for å synliggjøre for EU-parlamentarikerne det engasjementet som finnes for vilkårene i transportbransjen, sier forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet, Jim Klungnes.

Leder for Parat Kabinforbund, Anneli Nyberg, sier hun deler bekymringen til YTF og Klungnes.

– Vi har sett utallige eksempel på at enkelte aktører innenfor luftfartsbransjen har tatt seg til rette ved å utnytte smutthull og et utydelig regelverk på bekostning av de ansatte. Dette fører til en negativ spiral mot bunnen. En negativ utvikling som heller ikke gagner alle de seriøse bedriftene. Transportarbeidere over hele Europa har fått nok og vi krever nå trygge arbeidsplasser på rettferdige og anstendige vilkår, sier Nyberg.

Dette er EU-forslagene

I «Mobilitetspakke 1» er det kommet flere forslag på bordet i EU. Utfallet av behandlingen vil i stor grad påvirke lønn, arbeidsvilkår og balansen mellom arbeid og fritid for Europas lastebilsjåfører. I verste fall blir det en vesentlig forverring av arbeidsforholdene i transportbransjen; mer sosial dumping, dårligere trafikksikkerhet, mer følgekriminalitet og en forverring av konkurranseevnen til norske transportbedrifter og færre norske transportarbeidsplasser.

I sitt forslag til «Mobilitetspakke 2», ønsker EU-kommisjonen nå at hele bussbransjen – både ekspressbusser og lokalruter – åpnes for at utenlandske selskaper skal kunne kjøre ruter på permanent basis. I bunn og grunn kan det bli et totalt frislipp innen bussbransjen. Det blir fritt fram for at utenlandske selskaper kan legge inn anbud på linje med norsketablerte, med arbeidstakere som er ansatt i utlandet og som det ikke er mulig å kreve norsk tariffavtale for. Bussførere kan i likhet med godssjåfører i verste fall bli utsatt for omfattende sosial dumping. Norsk bussbransje vil rammes av et enda villere stormløp mot bunn.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?