- Gode tiltak mot kriminalitet i arbeidslivet

– Vi er fornøyd med at Regjeringen forsterker satsingen mot kriminalitet i arbeidslivet, sier YS-leder Jorunn Berland.

YS-leder Jorunn Berland etterlyser løft for at økonomien og sysselsettingen skal fortsette å vokse. Foto: YS

Mandag presenterte Regjeringen den reviderte strategien mot arbeidslivskriminalitet.

Regjeringen har blant annet besluttet å åpne to nye sentre som skal jobbe mot kriminalitet i arbeidslivet. Ansatte i arbeidstilsynet, NAV, Skatteetaten og Politiet jobber ved sentrene.

Sentrene har vært en stor suksess, og viser at et tett samarbeid mellom kontrolletatene er helt nødvendig for å avdekke stadig mer kompleks kriminalitet i arbeidslivet.

– YS har lenge tatt til orde for at dette tiltaket må utvikles videre. Derfor er det veldig positivt at det nå skal etableres nye sentre i Bodø og Tønsberg, mener YS-lederen.

– Samtidig ser vi at arbeidet krever mye ressurser, og må følges opp gjennom økte budsjetter.

YS er særlig fornøyd med at kravet om et tjenesteregister nå blir tatt opp til vurdering. Yrkestrafikkforbundet (YS) har påpekt behovet for å registrere tjenesteytere. Slik blir det lettere for tilsynsmyndighetene å føre kontroll i bransjen.

– Det er fortsatt mange useriøse aktører i transportsektoren. Det gjelder både norske og internasjonale. Disse aktørene må bort hvis vi skal ha en levedyktig transportsektor her i landet, sier Berland.

YS-lederen er også fornøyd med at det skal settes ned en arbeidsgruppe som skal se på innleieproblematikk.

– Her er det mange uløste utfordringer, påpeker Berland.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?