Høyesterett skal avgjøre spørsmålet om reell arbeidsgiver

– Høyesterett skal behandle spørsmålet om hvem som har reelt arbeidsgiveransvar for piloter og kabinansatte i Norwegian, opplyser Hans-Erik Skjæggerud, 2. nestleder i YS.

- Vi har hatt en omfattende prosess med ulike leverandører og har kommet frem til at Gjensidige tilbyr YS-medlemmene de beste ordningene innen bank og forsikring, opplyser Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS. Foto: Parat

For å vise hvor viktig denne problemstillingen er har Parat fått med seg YS, LO og Unio i ankesaken til Høyesterett.

– YS og LO vil i tillegg stille med partshjelpere. Det er viktig for oss å synliggjøre at dette er en prinsipiell sak som vil kunne ha betydning også for norske ansatte utenfor luftfartsbransjen, sier Skjæggerud, som også er leder av YS-forbundet Parat.

Organisering med ansvarsfraskrivelse

Parats medlemmer vant i tingretten, men tapte mot Norwegian i lagmannsretten, i spørsmålet om hvem som har arbeidsgiveransvar for piloter og kabinansatte.

Skjæggerud er glad for at de tre hovedorganisasjonene, som representerer nærmere 1,5 millioner medlemmer, aktivt støtter saken for å få en behandling av spørsmålet i Høyesterett.

– Vi mener Norwegian pulveriserer arbeidsgiveransvaret gjennom deres form for organisering, noe vi i fremtiden å se mer av i en rekke bransjer. Vi mener arbeidsgiver må få lov til å organisere virksomheten som de selv ønsker, men ikke uten å ta ansvaret for sine ansatte, sier Skjæggerud.

En dom norsk arbeidsliv ikke kan leve med

Skjæggerud sier dommen i lagmannsretten i prinsippet gir alle norske virksomheter mulighet til å organisere seg slik at de kan beholde all innflytelse over arbeidsforhold, men uten og samtidig ta ansvaret for ansatte.

– En slik lovtolkning innebærer at rettigheter og ansvar i arbeidsmiljøloven ikke lar seg håndheve og dermed ikke gir norske arbeidstakere de rettigheter og vern de ifølge loven skal ha, sier Parat-lederen.
Spørsmålet Høyesterett nå må ta stilling til er ifølge Skjæggerud hvordan norsk arbeidsliv skal kunne organiseres i fremtiden.

– Det kan ikke være slik at arbeidsgivere skal kunne organisere seg bort fra alt ansvar, men samtidig beholde all styring, sier Skjæggerud.