Høyesterett skal avgjøre spørsmålet om reell arbeidsgiver

– Høyesterett skal behandle spørsmålet om hvem som har reelt arbeidsgiveransvar for piloter og kabinansatte i Norwegian, opplyser Hans-Erik Skjæggerud, 2. nestleder i YS.

- Vi har hatt en omfattende prosess med ulike leverandører og har kommet frem til at Gjensidige tilbyr YS-medlemmene de beste ordningene innen bank og forsikring, opplyser Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS. Foto: Parat

For å vise hvor viktig denne problemstillingen er har Parat fått med seg YS, LO og Unio i ankesaken til Høyesterett.

– YS og LO vil i tillegg stille med partshjelpere. Det er viktig for oss å synliggjøre at dette er en prinsipiell sak som vil kunne ha betydning også for norske ansatte utenfor luftfartsbransjen, sier Skjæggerud, som også er leder av YS-forbundet Parat.

Organisering med ansvarsfraskrivelse

Parats medlemmer vant i tingretten, men tapte mot Norwegian i lagmannsretten, i spørsmålet om hvem som har arbeidsgiveransvar for piloter og kabinansatte.

Skjæggerud er glad for at de tre hovedorganisasjonene, som representerer nærmere 1,5 millioner medlemmer, aktivt støtter saken for å få en behandling av spørsmålet i Høyesterett.

– Vi mener Norwegian pulveriserer arbeidsgiveransvaret gjennom deres form for organisering, noe vi i fremtiden å se mer av i en rekke bransjer. Vi mener arbeidsgiver må få lov til å organisere virksomheten som de selv ønsker, men ikke uten å ta ansvaret for sine ansatte, sier Skjæggerud.

En dom norsk arbeidsliv ikke kan leve med

Skjæggerud sier dommen i lagmannsretten i prinsippet gir alle norske virksomheter mulighet til å organisere seg slik at de kan beholde all innflytelse over arbeidsforhold, men uten og samtidig ta ansvaret for ansatte.

– En slik lovtolkning innebærer at rettigheter og ansvar i arbeidsmiljøloven ikke lar seg håndheve og dermed ikke gir norske arbeidstakere de rettigheter og vern de ifølge loven skal ha, sier Parat-lederen.
Spørsmålet Høyesterett nå må ta stilling til er ifølge Skjæggerud hvordan norsk arbeidsliv skal kunne organiseres i fremtiden.

– Det kan ikke være slik at arbeidsgivere skal kunne organisere seg bort fra alt ansvar, men samtidig beholde all styring, sier Skjæggerud.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?