Skal jobbe sammen for å få opp organisasjonsgraden

YS, LO, Unio og Akademikerne har gått sammen om et felles prosjekt for å få flere til å organisere seg. – Mange tror godene de har er selvsagte, eller skyldes ledernes snillhet, sier YS-leder Jorunn Berland til avisa Klassekampen.

Arendalsuka 2017. Fra venstre: YS-leder Jorunn Berland, LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, leder i Akademikerne Kari Sollien og leder for Unio Ragnhild Lied. Til høyre står Kommunikasjonsrådegiver i LO Anders Horn og kommunikasjonssjef i YS Øyvind Olufsen. Foto: Tom Henning Bratlie/KLassekampen

Frem til starten av 1990-tallet steg antall yrkesaktive medlemmer i fagbevegelsen. Så gikk organisasjonsgraden ned. I 2008 lå den under 50 prosent. Siden har den bare fortsatt å synke.

Nå vil YS, LO, Unio og Akademikerne ta felles grep for å snu utviklingen. De fire hovedorganisasjonene skal gå sammen om et felles prosjekt, rapporterer avisa Klassekampen fra Arendalsuka.

– Vi er alle enige om at en sterk fagbevegelse er viktig for en god samfunnsutvikling, sier Unio-leder Ragnhild Lied til Klassekampen.

– Det handler om å sikre en grunnpilar i den norske modellen også for framtida, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

De fire organisasjonene har satt sammen en styringsgruppe og en arbeidsgruppe for prosjektet. Første skritt blir å kartlegge årsakene til den fallende organisasjonsgraden. Det skal settes i verk tiltak på tre felt: Hva organisasjonene selv kan gjøre, hva slags politiske tiltak som kan settes i verk, og hva slags informasjonstiltak som trengs, skriver Klassekampen.

– Vi håper et resultat av dette prosjektet er at vi kan få bedre kunnskap om hva som trengs. Vi starter et felles arbeid, både for å få mer kunnskap og finne tiltak både for oss selv, politikere og arbeidsgivere, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne.

I tillegg til å øke kunnskapen og bevisstheten om organisering i arbeidslivet, er YS, LO, Unio og Akademikerne opptatt av at organiseringen også må omfatte arbeidsgiverne.

– Arbeidsgiverorganisasjonene vokser, men mange er bare interessert i å shoppe tjenester, ikke å lære om tariffavtaler, sier Berland i intervjuet med Klassekampen.

Hun påpeker at det er medlemsforbundene som står for den konkrete vervingen på arbeidsplassene og at samarbeidet mellom de fire hovedorganisasjonene ikke skal erstatte den jobben som gjøres ute i forbundene.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?