Klima og miljø kan bli tarifftema

Bør krav om klimatiltak på arbeidsplassene inn i tariffoppgjøret til våren? Tja, svarer både YS og NHO.

Arbeidslivets Klimauke foregår fra 3. til 7. februar, og ble sparket i gang med frokostmøte og paneldebatt. F.v. LO-leder Hans Christian Gabrielsen, Per Øyvind Langeland, direktør for  Næringspolitisk avdeling i NHO, YS
Arbeidslivets Klimauke foregår fra 3. til 7. februar, og ble sparket i gang med frokostmøte og paneldebatt. F.v. LO-leder Hans Christian Gabrielsen, Per Øyvind Langeland, direktør for Næringspolitisk avdeling i NHO, YS' nestleder Hans-Erik Skjæggerud og Anne Turid Wikdahl, arbeidslivsdirektør i Spekter. Foto: Liv Hilde Hansen
Liv Hilde Hansen. Foto: Erik Norrud

Liv Hilde Hansen

Webredaktør

Spørsmålet ble grundig diskutert da Arbeidslivets Klimauke ble sparket i gang mandag morgen 3. februar, med frokostmøte på Kulturhuset i Oslo.

Allerede i høst varslet Trine Lise Sundnes, leder i LO-forbundet Handel og Kontor, at de vil fremme krav om klima og miljø i det kommende tariffoppgjøret: – Ett krav kan være forpliktende handlingsplaner fulgt opp av klimaregnskap hvor dette inngår, sa Sundnes til Dagsavisen i november.

Tariffoppgjøret 2020 er et hovedoppgjør. Det betyr at det ikke bare skal forhandles om lønn, men også om selve innholdet i tariffavtalene.

Etter tre år med sentrale oppgjør, er det forventet at årets tariffoppgjør vil foregå forbundsvist. Da vil forbundene, og ikke hovedorganisasjonene, lede forhandlingene.

Tror ikke medlemmene er klare for å gå til streik for klima og miljøtiltak

Nestleder i YS, Hans-Erik Skjæggerud, tror spørsmålet om å ta klima og miljø inn i tariffavtalene hører hjemme i de lokale forhandlingene, og at spørsmålet best diskuteres av partene ute på den enkelte arbeidsplass:

– Den viktigste arenaen for å løse de utfordringene vi står overfor er det lokale medbestemmelsesapparatet, der arbeidsgivere og arbeidstakere møtes i det daglige, svarer han.

Realiteten er at våre medlemmer og norske arbeidstakere må være villige til å streike for de tariffkravene de fremsetter.

– På sikt kan det godt hende at det blir aktuelt å fremme tariffkrav knyttet til klima og miljø, men det betinger at det blir et brennende engasjement nedenifra rundt det. Det må vi få til, men per i dag trur jeg ikke vi er der, sier Skjæggerud.

– Jeg utelukker ikke at vi kommer dit på sikt. Realiteten er at våre medlemmer og norske arbeidstakere må være villige til å streike for de tariffkravene de fremsetter. Jeg trur ikke vi er der i dag, men jeg er ganske sikker på at vi fort kan komme dit, sier han.

NHO tvilende til at tariffavtalene er det beste virkemiddelet

Per Øyvind Langeland, direktør for Næringspolitisk avdeling i NHO, sier han synes det er vanskelig å ta stilling til spørsmålet: – Vi har registrert at noen snakker om at det skal komme slike krav, men vi har ikke fått det konkretisert og definert, sier han.

– Som vi snakket om på frokostmøtet i dag, er virksomhetene veldig forskjellige. Da er spørsmålet om tariffavtalene er et velegnet virkemiddel, eller om vi heller bør se på hvordan vi innenfor gjeldende avtalestruktur kan jobbe bedre og mer konstruktivt i samarbeid om klima.

YS avholder sin inntektspolitiske konferanse 25. februar. Samme dag vedtar hovedstyret i YS «Inntektspolitisk dokument for 2020». Her kan klima og miljø komme til å bli tema.

Liv Hilde Hansen. Foto: Erik Norrud

Liv Hilde Hansen

Webredaktør
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?