Klimatoppmøtet - nedtur for verdens fattigste

Stormaktene og i-land står for mesteparten av verdens utslipp, med katastrofale klimaendringer. Naturkatastrofer rammer verdens fattigste hardest, men årets klimatoppmøte gir lite håp om en bedre fremtid.

Foto: Istock
linn.solberg@ys.no

Linn Elise Lurås Solberg

Samfunnspolitisk rådgiver i YS

Forventninger til klimatoppmøtet COP27 var høye. Klimapolitikere, aktivister og journalister var samlet i Sharm El-Sheikh i to uker for å finne løsninger på de globale klimautfordringene.

Manglende tiltak for å begrense global oppvarming overskygget gleden over opprettelsen av nytt, historisk fond for tap og skade. Fondet er ment å gi erstatning til de fattigste landene som rammes hardest av virkningene av klimaendringer. Fondet kan på ingen måte veie opp for skadene som er ventet påført de mest sårbare landene i Afrika og øystater i fremtiden når verden ikke evner å nå mål om mindre utslipp.

Manglende viljestyrke i kampen mot klimaendringer

– Det er ikke greit at rike land viser liten evne til å begrense naturkrisene som allerede rammer store og sårbare deler av jordas befolkning, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

Prognoser viser at verden vil nå global oppvarming på 2,8 °C innen 2100 med mindre utslippsmålene forbedres. Målrettet innsats for å kutte utslipp er det eneste som stopper klimaendringene.

– Derfor er vi skuffet over resultatet av klimatoppmøtet. Målet for årets toppmøte var å gå fra ambisjon til gjennomføring av klimatiltak. Det har de ikke lykkes med, sier YS-lederen.

Arbeidsprogram om rettferdig omstilling

Internasjonal fagbevegelse var tungt representert under årets klimatoppmøte og bidro til å sette de sosiale aspektene ved klimaendringer og viktigheten av å skape en rettferdig omstilling til et lavutslippssamfunn på agendaen.

Rettferdig omstilling var også et sentralt tema under forhandlingene. I slutterklæringen ble det etablert et arbeidsprogram for rettferdig omstilling. At rettferdige løsninger på klimakrisen må bygges på sosial dialog blir også nevnt.

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud ønsker et arbeidsprogram for rettferdig omstilling velkommen:

– Å stanse klimaendringene må integreres sammen med bærekraftig sosial utvikling. Et tett samarbeid og dialog mellom myndigheter, arbeidsgivere, fagforeninger og arbeidstakere er nøkkelen til rettferdig omstilling.

Han mener arbeidstakerne må sikres medbestemmelse i utviklingen av et mer bærekraftig arbeidsliv, både i Norge og internasjonalt. Samtidig savner han forpliktelser fra land om å respektere arbeidstakerrettigheter.

– Frie fagforeninger, kollektiv forhandling og sikkerhet på arbeidsplassen er avgjørende for å sikre en rettferdig omstilling. Tillit til at arbeidsrettigheter respekteres er et nødvendig kriterium for at klimapolitikken skal lykkes, sier Skjæggerud.

linn.solberg@ys.no

Linn Elise Lurås Solberg

Samfunnspolitisk rådgiver i YS
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?