- De permitterte er glemt - igjen

– Vi er glad for at Stortinget er enig om en forsterket krisepakke for bedriftene, men nok en gang har de glemt de permitterte, sier 1. nestleder i YS, Hans-Erik Skjæggerud.

En rød hjelm ligger på et blått bord sammen med et par arbeidshansker.
Foto: © Roger Hardy/Samfoto

– Det virker ikke som Stortinget har forstått at dette ikke bare er en akutt krise for bedriftene, men også for de over 300 000 permitterte som nå går kraftig ned i inntekt, sier Skjæggerud.

– Vi krever at dagpengeperioden med 100 prosent lønn for permitterte forlenges frem til sommeren eller så lenge krisen varer, ikke bare 20 dager som regelen er nå. Vi vet at denne krisen kommer til å vare lenger enn tre uker. Da må vi sørge for at 300 000 permitterte ikke får et stort inntektstap som kommer til å gi store økonomiske konsekvenser for svært mange av landets familier, påpeker han.

I tiltakspakken Stortinget nå er enig om, ligger det en rekke støtteordninger for kommuner og bedrifter, men ingen ytterligere støtte til de permitterte og arbeidsledige.

– Mange av disse tiltakene er gode, og vil virke godt på sikt, men de løser ikke situasjonen for permitterte her og nå. For de er det viktigste hva de skal leve av i dagene og ukene fremover. Da hjelper det lite med mer penger til grønn skipsfart, sier Skjæggerud.

YS støtter den økte satsingen på kompetansetilbud og opplæring av permitterte og arbeidsledige, men mener at dette heller ikke vil ha stor effekt på kort sikt.

– Det er fornuftig å bruke denne tiden på å heve kompetansen til de som ikke har en jobb å gå til, men kompetanseheving gir ikke folk mer penger å leve av nå. Vi skal heller ikke glemme at dette er en midlertidig krise, og at hele formålet med krisepakkene er at folk skal kunne gå tilbake til den samme jobben de hadde før krisen, sier YS’ nestleder.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?