Lettere å kombinere dagpenger med opplæring

Regjeringen åpner nå for at det skal bli lettere å ta utdanning samtidig som man mottar dagpenger. – Vi er svært fornøyd med at Regjeringen leverer dette krisetiltaket, men dette er ikke et svar på omstillingsbehovet arbeidslivet står ovenfor, sier YS’ nestleder Hans-Erik Skjæggerud.

Foto: © Dag G Nordsveen / Samfoto

Det er koronakrisen som har ført til at Regjeringen nå åpner for en ny, men midlertidig ordning frem til 1. september: Hvis du oppgir på meldekortet til NAV at du er i opplæring, skal du likevel motta dagpenger som vanlig. Ordningen gjelder alle typer kurs og opplæring.

– Behovet for å omstille norsk arbeidsliv var stort allerede før koronakrisen, men har nå blitt prekært. Mange av de som nå er arbeidsledige vil ikke komme tilbake i jobb med det første. Da kan vi ikke ha det slik at de må avslutte den utdanningen de starter opp nå under koronakrisen når ordinære regler gjeninnføres 1. september, påpeker Skjæggerud.

Den nye, midlertidige ordningen gjør at de som kombinerer jobb og utdanning fra før av kan fortsette med opplæringen selv om de har blitt arbeidsledige eller permittert. Dette skal ikke gå ut over utbetalingen av dagpenger.

– Regjeringen skal ha honnør for å snu seg raskt og svare på de umiddelbare utfordringene, men må tenke annerledes og langsiktig når det gjelder å kombinere dagpenger og utdanning, sier YS’ nestleder Hans-Erik Skjæggerud.

– Kravet til å være reell arbeidssøker må utvides til også å være i reelt kompetanseutviklingsløp. Med andre ord må det tenkes helt nytt rundt insentiver som gjør at den enkelte utvikle seg til å kunne ta annen type jobb. Vi må bruke tiden frem til september på å utforme nytt regelverk, slik at en kan kombinere dagpenger med utdanning på en annen måte enn i dag, mener YS’ nestleder.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?