Diskuterte de neste koronatiltakene

YS ser en økonomisk krise som er i ferd med å bite seg fast. Til tross for kraftig innsats for å unngå konkurser, vil mange virksomheter måtte legge ned og mange vil miste jobben for godt.

YS-leder Erik Kollerud (t.v.),  sammen med arbeids- og sosialminister, Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Liv Hilde Hansen
YS-leder Erik Kollerud (t.v.), sammen med arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen under et tidligere møte i regjeringens kontaktutvalg. Foto: Liv Hilde Hansen

– I tillegg legger den lave oljeprisen en ytterligere demping på økonomien. Derfor må myndighetene bidra til å holde hjulene i gang. YS ser også muligheten til å møte en lenge forventet omstilling på en offensiv måte.

Det sa YS-leder Erik Kollerud i mandagens møte i regjeringens kontaktutvalg for partene i arbeidslivet.

I invitasjonen til møtet ba statsminister Erna Solberg om innspill til det neste settet av tiltak for «Norges vei ut av koronakrisen».

YS mener frontfaget må stå sentralt også i årets lønnsoppgjør

I mars besluttet partene i samråd med Riksmekleren å utsette vårens lønnsoppgjør i både frontfaget og de andre sektorene til høsten.

YS-lederen sier mange yrkesgrupper er helt uvurderlige under koronakrisen, men han understreker samtidig at frontfagsmodellen spiller en større rolle en noen gang:

– Med den omstillingen konkurranseutsatt sektor står overfor den nærmeste tiden, er det viktigere enn noensinne å støtte opp om frontfagsmodellen.

– Jeg er overbevist om at partssamarbeidet er det beste verktøyet når Norge skal finne sin vei ut av krisen.

Må gripe muligheten til å skape grønn økonomi og teknologisk utvikling

YS er opptatt av grønn økonomi og mulighetene som åpner seg med ny teknologi.

– Regjeringen bør gripe muligheten til grønn og teknologisk omstilling av økonomien, sa YS-leder Erik Kollerud i møtet i kontaktutvalget.

– Vi har gjennom få uker tatt raske og store steg i retning av å benytte teknologi på nye måter. La oss benytte momentet til å digitalisere enda mer, og til å videreutvikle de grønne forbruksmønstrene vi nå utforsker, var rådet fra YS-lederen.

Næringsminister Iselin Nybø og statsminister Erna Solberg under pressekonferansen i etterkant av møtet i kontaktutvalget 20. april. Foto: Roger Holmsen/Statsministerens kontor

YS-lederen løftet også disse temaene i mandagens møte i kontaktutvalget:

  • Kollektivt kompetansefond: Arbeidslivet er i stor endring og det har lenge vært jobbet med kompetansereformen lære hele livet. Koronakrisen vil føre til at kravene til omstilling i arbeidslivet øker ytterligere og mange ansatte vil trenge påfyll for å finne en ny plass i arbeidslivet nå. YS mener at det må etableres et kollektivt kompetansefond, som sikrer ansatte reell mulighet til kompetanseutvikling. Grunnfinansiering og påfølgende oppbygging av kollektivt kompetansefond kan skje gjennom bidrag fra de tre partene.
  • Myndighetene bør støtte alternativer til permittering: Den kortvarige lønnsplikten ved permittering kan føre til at arbeidsgivere permitterer flere ansatte enn det som strengt tatt er nødvendig. Det er uheldig. YS vurderer at kuttet i arbeidsgiverperioden var nødvendig i den akutte situasjonen vi var i, men utstrakt bruk av permitteringer kan også bidra til å forlenge krisen. YS ber myndighetene løpende vurdere om arbeidsgiverperioden bør forlenges. Samtidig må ytelsene under permittering økes. Lønnssubsidier bør vurderes som et alternativ til permittering.
  • Offentlige investeringer: Etter hvert vil det være behov for å stimulere økonomien med økte offentlige investeringer for å skape flere arbeidsplasser. Det er et også et stort vedlikeholdsetterslep i kommunene og det bør, som Stortinget har bedt om, avsettes øremerkede midler til å ivareta dette.
  • Kompensasjon for kommunenes merutgifter i forbindelse med koronakrisen: Kommunesektoren har hatt store utgifter knyttet til pandemien. Dette er utgifter kommunene i utgangspunktet ikke har satt av penger til. Det er bra at disse merutgiftene kompenseres. Kommunene trenger forutberegnelighet nå for å kunne treffe nødvendige beslutninger. Den enkelte kommune må svært raskt få konkrete og håndfaste tilsagn.
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?