- Bruk partssamarbeidet lokalt!

De sentrale partene i staten oppfordrer tillitsvalgte og ledere i alle virksomheter til å mobilisere det konstruktive samarbeidet og finne gode løsninger sammen: – Arbeidsdagen er nå snudd på hodet for mange. Et godt og tillitsfullt partssamarbeid er avgjørende for å møte koronasituasjonen.

Arkivforo YS

Det sier Pål Arnesen, leder for YS Stat, Gisle Norheim, Statens personaldirektør, Egil André Aas, leder for LO Stat, Anders Kvam, leder Akademikerne Stat og Guro Elisabeth Lind, leder Unio Stat i denne fellesuttalelsen fra de sentrale partene i staten.

– Mandag 16. mars inngikk de sentrale partene en avtale som primært var for å avhjelpe virksomheter som ivaretar samfunnskritiske funksjoner nå i koronakrisen. Nå skal avtalen tas i bruk lokalt, og det må skje innenfor partssamarbeidet, slik dette er nedfelt i lov- og avtaleverk. Fra sentralt hold skal vi støtte virksomhetene og de ansatte så godt vi kan. Dette kan imidlertid ikke erstatte et konstruktiv og tillitsfullt lokalt partssamarbeid, uttaler de fem lederne.

– Partene lokalt må ha respekt for hverandres situasjon og roller, samt legge forholdene til rette for åpne og gode prosesser. Tillitsvalgte må kobles på så tidlig at de kan bidra til gode, lokale løsninger. Ikke minst er partsamarbeidet viktig i en krisesituasjon, som setter store krav til smidighet og behovet for å finne hurtige løsninger sammen og samtidig sikre ivaretakelse av de ansatte, sier de.

– Situasjonen tilsier at vi i partssamarbeidet må prioritere det viktigste først. Det løpende partsarbeidet skal ikke nedprioriteres, men i store prosesser som krever god forankring, må det gis anledning og mulighet til trygge og forsvarlige prosesser.

– Den norske modellen er tuftet på at partssamarbeidet fungerer på alle nivåer. I alle sektorer er det nå et stort fokus på partssamarbeidet både lokalt og sentralt. Det er også nær kontakt mellom regjeringen og partene i arbeidslivet gjennom trepartssamarbeidet, heter det i uttalelsen.

– Dersom det skulle bli behov for at vi sentralt justerer avtaler eller oppretter nye, lover vi å gjennomføre hurtige prosesser. Gi oss i hovedsammenslutningene eller Kommunal- og moderniseringsdepartementet beskjed om det skulle det være behov for at vi inngår andre avtaler enn det vi allerede har gjort.

– I denne situasjonen kan det være behov for at ansatte og ledere gjør andre oppgaver enn det de vanligvis gjør. Det kan også være at medarbeidere har kompetanse og kapasitet til å gjøre oppgaver i andre statlige virksomheter hvor arbeidspresset er for stort til at de kan løse det selv. Vi sentrale parter oppfordrer til frivillig å stille opp for hverandre og bistå dersom behovet melder seg. Dette er en dugnad hvor alle krefter trengs.

– Denne krisen rammer oss alle sammen. Samhold og godt samarbeid er avgjørende for å komme oss gjennom den, oppfordrer de fem lederne.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?