- Fortsatt mangler i regelverket for hjemmekontor

YS-leder Erik Kollerud ser mot høyre, og står foran et bygg.
YS-leder Erik Kollerud. Arkivfoto: YS

– Dagens forskrift er fra en annen tid. Det er helt nødvendig å tilpasse regelverket til dagens virkelighet. Under pandemien har mange blitt vant til å jobbe mer utenfor arbeidsstedet, og vi kommer  til å etterspørre større fleksibilitet rundt hvor de utfører arbeidsoppgavene i årene fremover. En slik valgfrihet er et gode for de fleste. Da må vi ha på plass et regelverk som tydeliggjør rettigheter og plikter uavhengig av hvor du jobber fra, sier Kollerud.

YS er positiv til flere elementer i forslaget fra regjeringen

– Vi er glad for at bestemmelsen om arbeidsmiljøet i forskriften også omfatter psykososiale forhold tydeliggjøres, og at Arbeidstilsynet gis en klar tilsynsrolle. Vi er også fornøyd med at tillitsvalgtes rolle understrekes.

Likevel mener YS-lederen at forslaget mangler en rekke viktige avklaringer.

– Vi mener at arbeidsmiljølovens regler om dette også må gjelde uavhengig av hvor du jobber fra. Det er like viktig å verne om arbeidstid og fritid på hjemmekontoret som på arbeidsplassen, sier Kollerud. 

Forsikringer og utgifter til nødvendig utstyr også skal gjelde på hjemmekontoret

– Ansatte må være trygge på at de er forsikringsdekket uansett arbeidssted. Vi trenger også en tydeliggjøring av arbeidsgivers plikt til å sørge for at ansatte får dekket utstyr som er nødvendig for å jobbe hjemmefra, sier han.

Høringsnotat: Forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?