Frykter store kutt i kollektivtilbudet

Yrkestrafikkforbundet i YS får inn meldinger fra hele landet om at rutetilbudet kan kuttes i løpet av kort tid. Permitteringsvarsler er allerede sendt ut til mange av landets bussjåfører.

Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes. Foto: YTF
Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes. Foto: YTF

– Det er fylkeskommunene som drifter kollektivtilbudet. Nå som lønnsomheten går ned med færre passasjerer har de ikke råd til å drifte videre, uttaler forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes.

Han er bekymret for konsekvensene dette vil få for helsetilbud og sårbare grupper.

– Selv om mange klarer seg uten kollektivtilbudet er det noen som ikke har noe valg. Rutene må driftes videre slik at helsepersonell kommer seg på jobb og at andre kan kjøpe mat og medisiner, fortsetter Klungnes.

– Nå må Stortinget bevilge midler slik at driften kan opprettholdes. Det er bare spørsmål om tid før vi begynner å se konsekvensene av kuttene, avslutter Klungnes.

Yrkestrafikkforbundet har sendt denne henvendelsen til finanskomiteen på Stortinget:

“Koronatiltak: Staten må sikre at kollektivtrafikken kan opprettholdes!

Yrkestrafikkforbudet har lagt merke til at regjeringen har understreket viktigheten av at kollektivtilbudet opprettholdes gjennom «koronakrisen». Dette er helt avgjørende for å sikre at helsepersonell og andre nøkkelpersoner i samfunnet kommer seg på jobb.Selv om mange har et alternativ til å kjøre kollektivt er dette tilbudet også kritisk for noen som er avhengig av kollektivtilbudet for å handle mat, medisiner og andre livsnødvendige artikler.

Av hensyn til smittefare, så anbefales det at det ikke er for mange passasjerer om bord på den enkelte buss, derfor må man opprettholde flere avganger enn det strengt tatt er passasjergrunnlag for. Dette bidrar igjen til økte kostnader. Kombinert med at billettinntektene går ned, er det svært vanskelig for kollektivselskapene å opprettholde driften. Nå varsler derfor flere kollektivselskaper kutt i tilbudet, med den følge at busselskapene må permittere ansatte også innen ordinær rutedrift. Dette kommer i tillegg til permitteringer som følge av en dramatisk reduksjon i kommersielle ruter og skolekjøring.

Også ut fra perspektivet om at vi skal unngå at flere enn nødvendig blir permittert, er det viktig at arbeidsplasser i busselskapene opprettholdes. Selv om selskapene som driver busstransporten i Norge er private, så er virksomheten i hovedsak basert på oppdrag fra de fylkeseide kollektivselskapene. Det vil derfor være bedre om staten gir penger til å opprettholde bussdriften enn at man må betale ut store summer i støtte til de som blir permittert.

Hvis dette skal være mulig å få til, må kollektivselskapene (gjennom fylkeskommunene) kompenseres økonomisk. Yrkestrafikkforbundet oppfordrer derfor Stortinget til å bevilge øremerkede penger til fylkeskommunen for å opprettholde kollektivtilbudet gjennom «koronakrisen».

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?