- Fullmaktsloven må brukes med varsomhet

18. mars ba regjeringen Stortinget vedta en ny, ekstraordinær fullmaktslov som skal gi regjeringen større handlingsrom for å håndtere utbruddet av koronaviruset i Norge. – Vi stiller oss bak denne loven slik situasjonen er nå. Dette er en lov som kun skal brukes i unntaktilfeller, og vi skal gjøre vårt for at ikke er nødvendig å ta den i bruk på arbeidslivsområdet, sier YS-leder Erik Kollerud.

 

YS-leder Erik Kollerud
YS-leder Erik Kollerud.

Regjeringen ba i går Stortinget vedta en ny, ekstraordinær fullmaktslov som skal gi regjeringen større handlingsrom for å håndtere utbruddet av koronaviruset i Norge. Loven vil åpne for å sette gjeldende lover til side, og har som formål at normale funksjoner i samfunnet kan holdes oppe så lenge krisen pågår.

YS-lederen oppfordrer til å buke loven med varsomhet og klokskap.

– Muligheten for å sette til side normale demokratiske prosesser må behandles med varsomhet, men vi er trygge på at de kontrollmekanismene som er lagt inn i loven sikrer demokratisk kontroll, sier han.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?