- En god kompetansepakke

– Det er viktig at vi griper sjansen til kompetanseheving når så mange har mistet jobben eller er  permittert, sier Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS.

Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS. Foto: Thomas Brun NTB Kommunikasjon
Bente Søgaard . Foto: Erik Norrud

Bente Søgaard

Fagansvarlig for YS’ kompetanse- og utdanningspolitikk

– Da vil flere være bedre rustet for det fremtidige arbeidslivet når koronakrisen er over, mener han.

3. april lanserte Regjeringen en kompetansepakke på 190 millioner kroner, med flere skreddersydde utdanninger og opplæringstilbud for kriserammede næringer og deres ansatte.

– YS har gjkennom hele krisen argumentert for at det må settes av betydelige midler til kompetanse. At Stortinget og Regjeringen kommer med en pakke på 190 millioner kroner er derfor bra, sier Skjæggerud.

Det høyeste antalle ledige på mange år

Før påske var det registrert over 400 000 arbeidssøkende. Det er det høyeste tallet på mange år.

– Vi vet at mange av disse ikke vil kunne komme tilbake til sin opprinnelige arbeidsplass når nedstengingen av Norge er over. YS ønsker derfor kompetansepakken velkommen, sier YS’ 1. nestleder.

Ved utformingen av tiltakene har det vært viktig at de skal kunne settes raskt i gang og treffe de som er permittert.

– Vi har ikke tid til å vente lenge på at nye tilbud skal utvikles. Det er bedre at vi tar utgangspunkt i det vi allerede har, oppskalerer og utvider tilbud og kapasitet, mener Skjæggerud.

Midler til seks programmer for ulike bransjer

I kompetansepakken er det satt av 100 millioner kroner til treparts bransjeprogrammer.

Dette gir muligheten til å sette i gang fem ekstra bransjeprogrammer, i tillegg til det ene programmet det ble satt av midler til gjennom statsbudsjettet for 2020:

  • Reiselivsnæringen
  • Varehandelen
  • Frisørbransjen
  • Mat- og drikkevareindustrien
  • Anleggsbransjen
  • Elektro/automasjon- og fornybar/kraftnæringen

– Dette er bransjer som er sterkt berørt av dagens situasjon og vi synes dette er en god prioritering, sier Skjøggerud.

– Vi er også godt fornøyde med at det settes av 50 millioner kroner til nettbasert opplæring.

– Koronakrisen har vist oss alle mulighetene som ligger innenfor den nye teknologien og det å ta i bruk nettbasert opplæring. Å satse på dette nå er derfor veldig bra, mener han.

20 millioner til universitet og høyskoler

Det er også satt av 20 millioner kroner til universiteter og høyskoler for å gi plass til flere studenter på eksisterende utdanninger. Dessuten 20 millioner kroner til opplæring av ufaglærte.

I tillegg til de midlene som er satt av til kompetanseutvikling, er det også gjort endringer i regelverket for dagpenger: Det nå er åpnet for å delta i kompetansehevende tiltak, samtidig som en mottar dagpenger.

– Med rekordmange permitterte er det veldig bra at arbeidstakerne kan bruke permitteringstiden til å øke kompetansen. De vil da stå bedre rustet til å møte en usikker fremtid, sier Skjæggerud.

De tiltakene som i dag er lagt frem av Kunnskapsdepartementet er rettet mot formell opplæring.

– Det er viktig at en ikke glemmer den ikke-formelle opplæringen. Vi håper dette blir ivaretatt gjennom midlene til fylkeskommunene, sier Skjøggerud.

Bente Søgaard . Foto: Erik Norrud

Bente Søgaard

Fagansvarlig for YS’ kompetanse- og utdanningspolitikk
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?