Hundretusener står i fare for å miste pensjon - YS ber regjeringen rydde opp

Hundretusener norske arbeidstakere er allerede permittert eller står i fare for å bli det. Da risikerer de å samtidig bli utmeldt av tjenestepensjonsordningen på arbeidsplassen. YS-leder Erik Kollerud ber regjeringen rydde opp raskt opp.

Arkivfoto: YS

– Vi ser at det er ulik praksis blant pensjonsselskapene i forhold til om de melder ansatte ut av pensjonsordningen ved permittering. Vi ber regjeringen sørge for at ingen meldes ut på grunn av permittering i den krisen landet nå er inne i, sier Kollerud.

Når en arbeidstaker meldes ut av tjenestepensjonsordningen på arbeidsplassen, opprettes det pensjonskapitalbevis, som den enkelte må betale forvaltningskostnader for selv. Den ulempen drar man med seg også når arbeidsforholdet gjenopptas etter permittering.

Blir man ufør mens man er permittert så mister man også rett til premiefritak ved uførhet.

Særlig urimelig blir det for de som har vært ansatt i mindre enn 1 år ved permitteringen. De får ikke med seg opptjent kapital i pensjonskapitalbevis når de permitteres. Pengene tilbakeføres til arbeidsgiver. Når de eventuelt tas inn igjen etter permittering så må de begynne å opparbeide pensjon på nytt.

– Dette er urimelig og burde reguleres midlertidig, slik at alle får være medlemmer gjennom permitteringen, sier Kollerud.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?