Klare krav til Regjeringens neste tiltakspakke

Fredag legger Regjeringen frem en ny tiltakspakke for å få Norge ut av koronakrisen. – Vi krever konkrete tiltak for aktivitet, sysselsetting og kompetanseutvikling, sier YS-leder Erik Kollerud.

YS-leder Erik Kollerud foran Stortinget
YS-leder Erik Kollerud. Foto: NTB Kommunikasjon

Dette er YS’ krav til Regjeringen 

YS-lederen er tydelig på at tiltakene som ble foreslått i revidert nasjonalbudsjett tidligere i mai ikke er tilstrekkelige.

– Vi må få de arbeidsledige og permitterte tilbake i jobb og aktiviteten i norsk økonomi opp,  innenfor smittevernfaglige rammer. Og så må Regjeringen bruke denne anledningen til et virkelig krafttak for kompetanseutvikling og etter- og videreutdanning. Det som kom i revidert var ikke godt nok, sier Kollerud.

Vil gi god avkastning og samtidig skape mange arbeidsplasser

Kollerud trekker frem investering i ny teknologi og grønn industri, samt innføring av en lønnstilskuddsordning som to avgjørende faktorer for å øke aktiviteten:

– Etterspørselen etter arbeidskraft må opp. Vi bør nå forsere en rekke IKT-, samferdsel- og industriprosjekter. Det er noe vi uansett må gjennomføre på sikt, og som vil gi oss som samfunn god avkastning, samtidig som det skaper mange arbeidsplasser.

Slik er YS modell for midlertidig lønnstilskuddsordning

– Vi må også gi bedriftene støtte til å ta tilbake ansatte som er permitterte raskere enn de ellers ville gjort. Derfor har vi foreslått en konkret modell for en midlertidig lønnstilskuddsordning, sier YS-lederen. 

– Slik kan bedriftene holde hjula i gang og arbeidstakerne få opprettholdt og videreutviklet sin kompetanse. Det vil ikke koste samfunnet mer enn permittering, og gir mye tilbake i form av aktivitet og verdiskapning, sier Kollerud.

Kompetanseutvikling blir viktig for fremover

Kollerud trekker frem kompetanseutvikling som det andre beinet Norge skal stå på for å komme ut av krisen:

– Før samfunnet stengte ned i mars og vi fikk 400 000 ledige og permitterte, var det stort fokus på hvordan vi skal heve kompetansen blant arbeidstakerne. Nå er dette om mulig enda mer aktuelt.

Dette mener YS må gjøres:

  • Systemet for dokumentasjon og verdsetting av realkompetanse må videreutvikles og forbedres.
  • Alle skal sikres mulighet til å bygge på sin kompetanse gjennom modulbaserte etter- og videreutdanningsløsninger.
  • Kompetansetilskuddsordninger til virksomheter må utvides, og prioritering av arbeidslivet som læringsarena må styrkes.
  • Universiteter, høgskoler, fagskoler og videregående skoler må få midler og insentiver til å tilby kortvarig kompetansegivende og modulbasert opplæring.

– Dette er noen av de viktigste forslagene våre til hva regjeringen bør prioritere. De siste årene har vi hatt flere offentlige utvalg som har sagt det samme. Nå trenger vi handling, sier han.

Permitteringsordningene og kompetanseutviklingen må sees i sammenheng

YS-lederen er opptatt av at permitteringsordningene og kompetanseutviklingen må sees i sammenheng

– Regjeringen har allerede åpnet for å ta utdanning samtidig som man er permittert. Det er bra. Dessverre varer denne ordningen kun fram til september. Den bør i alle fall utvides ut året, sier han.

– Får vi til dette, vil krisen ramme økonomien og arbeidstakerne langt mindre enn det vi frykter. Derfor er det avgjørende at Regjeringen nå viser retning og handlekraft, sier Kollerud.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?