YS krever mer til permitterte

– Krisepakken er god for bedriftene, men det virker som om Regjeringen har glemt de permitterte, sier 1. nestleder i YS, Hans-Erik Skjæggerud.

Portrett av YS
YS-leder Hans-Erik Skjæggerud. Foto: NTB Kommunikasjon

I dagens krisepakke svarer Regjeringen langt på vei ut YS’ krav til tiltak for næringslivet, for å sikre at arbeidsplassene fortsatt finnes når krisen er over.

YS etterlyser sterkere tiltak for permitterte og arbeidsledige.

– Vi er fornøyd med at Regjeringen kommer med en kraftpakke for næringslivet, særlig for de mindre bedriftene, som nå har mistet hele omsetningen. Det er riktig og nødvendig og vil bidra til at arbeidsplassene er der når krisen er over, sier Skjæggerud.

– Må vare like rause med de permitterte

Hundretusener av permitterte og arbeidsledige går nå en vanskelig, økonomisk tid i møte. De trenger også en kraftpakke, mener YS og vil be Stortinget om å rette opp i dette når de skal behandle Regjeringens forslag.

– Vi krever at storsamfunnet er like rause med de permitterte som med bedriftene, sier Skjæggerud.

– De endringene som ble gjort i dagpengereglene for permitterte var gode i den innledende fasen av krisen. Når vi nå ser at mange arbeidsledige og permitterte, som er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger og vil gå permittert lenge, må vi gjøre mer, mener YS’ nestleder.

YS krever at full lønn også forlenges

Regjeringen har innfridd YS’ krav om å utvide dagpengeperioden ut juni måned. YS krever nå at full lønn også forlenges.

– Flere hundretusen risikerer store økonomiske problemer når inntekten reduseres. Det er viktig at det skapes forutsigbarhet for alle de som nå rammes av permitteringer. Det gjelder både egen inntekt mens krisen pågår, men ikke minst utsiktene for videre arbeid når koronakrisen er over. Derfor bør dagpengesatsen være økt så lenge dette pågår, sier Skjæggerud.

– Vi er i en unntakstilstand, der arbeidsmarkedet ikke fungerer som normalt. Når Regjeringen nå forlenger ordningene for de som allerede mottar arbeidsavklaringspenger og de som er langtidsledige, anerkjenner Regjeringen at arbeidsmarkedet ikke fungerer optimalt. Derfor bør man ikke holde igjen på overføringer til de som nå blir permittert. De er uansett låst i en situasjon, hvor de ikke kan ta annet arbeid, påpeker han.

YS mener gode vilkår for dagpenger også vil være viktig for å stimulere til mobilisering av arbeidskraft til utsatte bransjer, hvis krisen skulle kreve dette. Dette kan for eksempel dreie seg om landbruket.

Kan forskuttere utbetaling av dagpenger

YS er glad for at Regjeringen har tatt hensyn til det akutte i situasjonen, og åpner for at NAV skal kunne forskuttere utbetalingen av dagpenger. Det vil gi nødvendig forutsigbarhet for den enkelte.

– Økt adgang til egenmelding gir den enkelte og virksomhetene nødvendig fleksibilitet i en presset situasjon, mener Skjæggerud.

– YS har etterspurt inntektssikring for de som står uten rett til slike ytelser. Vi er glade for at Regjeringen nå har kommet opp med ordninger for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Det er viktig at disse gruppene også ivaretas på en god måte, sier Skjæggerud.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?