- Kundene bør få lavere rente med en gang

Finansforbundet i YS ber bankene om å lempe på varslingsfristen når renten går ned. – Mange kunder er kommet i en fortvilet økonomisk situasjon som følge av koronasituasjonen. Det viser den pågangen bankene har om dagen. Våre medlemmer gjør alt de kan for å hjelpe kundene slik at de kommer igjennom situasjonen på best mulig måte, sier forbundsleder Vigdis Mathisen.

Portrett av forbundsleder Vigdis Mathisen.
- Resultatet er i tråd med de øvrige oppgjørene, sier forbundsleder Vigdis Mathisen. Foto: Finansforbundet

– Vi mener at en positiv renteendring bør komme kundene til gode så fort det praktisk er mulig å gjennomføre. Dette er en unntakssituasjon og da bør bankene ta det samfunnsansvaret og kostnadene som følger med, sier Mathisen.

Bankene må i henhold til Finansavtaleloven varsle kundene ved endringer som kommer i kundens disfavør, som økt lånerente, minimum 6 uker før endringen trer i kraft. Bedre betingelser derimot, kan iverksettes med én gang.

– Det er altså det vi oppfordrer bankene til å praktisere slik situasjonen er nå, påpeker Finansforbundets leder.

Finansforbundet har 32 000 medlemmer i finans og IT. Forbundet er tilsluttet YS.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?