Nordisk fagbevegelse krever mer handling

NFS vedtok en uttalelse der de fremmer flere krav om handling for å håndtere koronapandemien. Hovedbudskapet er en stor takk til alle helsearbeidere i hele Norden. Samtidig krever NFS at grensehindringer mellom nordiske land bygges ned, at koronakrisen ikke brukes som skalkeskjul for privatiseringer og kutt i velferden og at investeringer i klima og bærekraft økes.

Foto: Istock

Rolf Vestvik

Internasjonal sekretær

Nordens Faglige Samorganisasjon (NFS) var samlet 22. april. I NFS sitter alle de store hovedorganisasjonene i Norden. Fra Norge er YS, LO og Unio medlemmer.

NFS vedtok en uttalelse der de fremmer flere krav om handling for å håndtere korona-pandemien. De nordiske fagforeningene peker i uttalelsen på at det hviler et tungt ansvar på regjeringene, både for å redde liv og håndtere den økonomiske krisen Koronapandemien har forårsaket. I dette perspektivet er nordisk samarbeid svært viktig.

Dårlig samkjøring av de sosiale ordningene

Det nordiske samarbeidet har lenge hatt som mål å gjøre det lettere å bevege seg fritt mellom landene for å jobbe, bo og studere.

Den nordiske fagbevegelsen har alltid vært et talerør for nordisk samarbeid og integrering. NFS har derfor kritisert grensehindringene som fortsatt eksisterer. Et eksempel er dårlig samkjøring av de nordiske lands sosiale ordninger.

– I dag risikerer nordiske statsborgere, som bor i ett land og jobber i et annet, å falle mellom to stoler ved sykdom eller arbeidsledighet. Under koronakrisen er dette en enda større utfordring. De nordiske fagforeningene krever derfor at de nordiske myndighetene finner en løsning på dette så raskt som mulig. De nordiske velferdsmodellene må samarbeide bedre, mener YS-leder Erik Kollerud.

YS-lederen advarer mot nedskjæringer som følge av koronakrisen

De nordiske fagforeningene advarer også mot nedskjæringer og privatiseringer som følge av koronakrisen.

Partssamarbeidet i arbeidslivet og den nordiske velferdsmodellen har vist sin styrke i håndteringen av koronakrisen. Det har resultert i at nordiske landene er i stand til å møte og håndtere den krevende situasjonen.

Skattefinansiert velferd er en forutsetning for inntektsforsikring og gode helsetjenester i tøffe tider.

– Den nordiske fagbevegelsen ønsker derfor å minne om at dette ikke er tiden for å presse frem reformer, som bidrar til dårligere velferd og forhold for arbeidstakerne. Derfor advarer vi mot kutt i velferden og privatisering av velferdsgoder, sier YS-leder Erik Kollerud.

Vil bruke koronakrisen til kamp mot klimaendringene

De nordiske fagforeningslederne tar til orde for å bruke koronakrisen til forsterket innsats mot klimaendringer og for bærekraftige samfunn:

Omstillingen til et bærekraftig samfunn krever store investeringer. De bør komme nå, fordi det både vil sikre eksisterende arbeidsplasser og skape nye, mener NFS.

Store offentlige og bærekraftige investeringer i for eksempel industri, boliger og infrastruktur vil hjelpe økonomiene med å komme sterkere, grønnere og mer konkurransedyktig ut av krisen.

– I fjor vedtok de nordiske statsministrene at “Norden skal være verdens mest bærekraftige og integrerte region”. Nå er det på tide å handle, for å leve opp til dette målet. Fra fagforeningenes side er vi klare til å bidra og ta vårt ansvar for å gjenoppbygge våre arbeidsmarkeder og økonomier, sier Kollerud.

– Økt samarbeid og investeringer i en grønn, konkurransedyktig og sosialt bærekraftig nordisk region er veien å gå, mener han.

Rolf Vestvik

Internasjonal sekretær
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?