Ny kompensasjonsordning for lærlinger

Før påske la Regjeringen frem en ordning som skal sikre lærlinger på de laveste satsene 100 prosent kompensasjon hvis de mister lærlingplassen, eller blir permitterte. Det er YS fornøyd med.

En lærling og en instruktør står ved en maskin. De har på orange hjelmer og blått arbeidstøy.
Illustrasjonsfoto: Istock

– Vi er glad for at Regjeringen og Stortinget har lyttet til innspillet vårt. Dette sikrer at også de yngste lærlingene, som ikke har opparbeidet seg et dagpengegrunnlag, får kompensasjon når de permitteres, sier Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestledler i YS.

Lærlingene får en kompensasjon på 100 prosent av lønn opp til 12 482 kroner per måned og 62,4 prosent av lønn over dette, opp til 49 929 kroner.

Kompensasjonen beregnes ut fra lønnen lærlingen hadde ved permittering, eller opphør av lærlingplassen.

– Vi er avhengige av lærlinger for å sikre gode fagarbeidere i fremtiden. Lærlingene er like avhengig av inntekt som andre, påpeker SKjøggerud.

YS mener også det er bra at lærlingene kan benytte seg av løsningen for forskuddsutbetaling av dagpenger fra 20. april, slik at de kan få pengene raskt inn på konto.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?