YS er positiv til ny krisepakke fra Stortinget

Torsdag 19. mars vedtok Stortinget nye krisetiltak for virksomheter og enkeltpersoner som rammes økonomisk av koronakrisen. – Dagens krisepakke fyller mange av hullene i det Stortinget vedtok tidligere i uka. Vi er glade for at Stortinget også rekker ut en hånd til studenter, som mister deltidsjobben og ikke har opptjent rettigheter til dagpenger, sier YS-leder Erik Kollerud

Foto: © Dag G Nordsveen / Samfoto

– Økte midler til NAV er også en forutsetning nå når permitterings- og ledighetstallene øker så brått. Dette er helt nødvendig for å sikre alle i en vanskelig situasjon en ryddig og rask saksbehandling, sier YS-lederen.

YS er også positive til kuttet i arbeidsgiveravgiften.

– Dette avlaster bedriftenes kostnader til arbeidskraft uten at de trenger å permittere. Tiltaket treffer bredt, også bransjer som i mindre grad er direkte berørt av krisen. Dette bidrar til å opprettholde etterspørsel og aktivitet i økonomien generelt, sier Kollerud

YS-lederen etterlyser flere tiltak for å redde luftfarten

– Vi er glad for at Stortinget vil sikre Widerøe kompensasjon for å opprettholde flytilbudet i distriktene. Men vi trenger flere målrettede tiltak for å sikre likviditet for hele luftfarten. Det er avgjørende for å bevare arbeidsplasser og for fortsatt konkurranse i norsk luftfart etter at krisen er over, sier Kollerud. han.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?