Stortinget forbedrer lønnsstøtteordningen: - Helt nødvendig, sier YS-lederen

Regjeringspartiene og SV har blitt enige om å forbedre lønnsstøtteordningen. – Dette er helt nødvendig for å sikre at ordningen fungerer etter formålet, nemlig å hindre permitteringer, sier YS-leder Erik Kollerud.

YS-leder Erik Kollerud står utenfor et bygg med mange små vinduer.
YS-leder Erik Kollerud. Foto: Liv Hilde Hansen

– Formålet med lønnsstøtten er å hindre permitteringer og sikre aktivitet. Gjennom helgen har en rekke bedrifter har vært tydelige at ordningen ikke var god nok, og at de likevel ville permittere. Derfor er det positivt at Stortinget tar nødvendige grep, sier Kollerud.

– Jeg oppfordrer bedriftene nå til å trekke tilbake permitteringsvarslene slik at de ansatte kan gå julen i møte uten denne usikkerheten, sier han.

YS-lederen åpen for at det vil være nødvendig med ytterligere forbedringer hvis situasjonen tilsier det.

– Vi må selvfølgelig følge utviklingen og se om det vil være nødvendig med ytterligere justeringer over nyttår. Vi vil følge med på både hvor mange berørte som benytter ordningen og i hvor stor grad arbeidsgiverne benytter muligheten til å øke de ansattes kompetanse så lenge arbeidsoppgavene er færre enn vanlig, sier han.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?