Vil bistå hardt pressede kollegaer i NAV

– Etater med ledig kapasitet må hjelpe og bistå etater med stor pågang, som for eksempel NAV som nå er meget hardt presset, sier Pål N. Arnesen, leder for YS Stat. YS-forbund som organiserer ansatte i staten er klare for å dele på de menneskelige ressursene.

Pål N. Arnesen, leder for YS Stat. Foto: Vetle Daler

Øyvind Randmæl, er forbundsleder for YS-forbundet AVYO, som organiserer ansatte i NAV. Slik beskriver han presset de nå opplever:

– Medlemmene våre jobber på for å yte sitt aller beste i en spesiell og krevende situasjon. Det arbeides på spreng med å behandle stønader til alle de som er berørt av koronasmitten.

– Med mange, nye spørsmål og lengre ventetider fører dette til utfordrende dager, med ekstra stor arbeidsmengde og høyt arbeidspress. Samtidig jobbes det kontinuerlig med å finne best mulig løsninger, slik at de berørte skal få den bistanden de trenger raskest mulig, sier han.

– De ansatte i NAV jobber så godt de kan for å ta unna søknader, som har oppstått på grunn av pandemien. Internt mobiliseres alle ressurser mot det å sikre inntekt for de som rammes, samtidig som vi opprettholder forsvarlig produksjon og kvalitet på andre oppgaver. Det er stor innsatsvilje og det jobbes overtid, sier han.

Randmæl forteller at arbeidsgiver har satt ned en gruppe som skal jobbe med rekruttering. Det er også iverksatt et rapporteringsverktøy, som viser antall ansatte på jobb, hvor mange som er hjemme, (som f eks. er i karantene eller er beordret til hjemmekontor).

Forbundsleder i YS-forbundet AVYO, Øyvind Randmæl (i midten). Foto: Liv Hilde Hansen

Må frigjøre ressurser til å behandle et voldsomt antall søknader

– Det vil bli behov for omdisponering av ressurser internt i NAV og også rekruttering. Det jobbes for å få til mest mulig forenklinger for å frigjøre ressurser til å jobbe med det voldsomme antall søknader som kommer hver dag, sier Randmæl.

– Det viktige nå er å legge til rette for enkle løsninger, både for saksbehandlere og for brukere. Det må være enkelt å søke og det må være enkelt å behandle sakene. Brukerne må finne de opplysningene de trenger på nav.no for å avlaste presset på kontaktsenter og NAV-kontor.

– Vi opplever at NAV har en god dialog med politisk nivå og AVYO opplever at direktoratet jobber godt med dette og vi har stor tro på at vi skal kunne klare å løse de kommende oppgavene, også tro på at våre IT verktøy vil takle det høye volumet som nå har kommet og kommer og at det blir lagt til rette for at vi skal innfri samfunnsoppdraget, sier Randmæl.

Må tenke utenfor boksen for å ivareta viktige samfunnsfunksjoner

– Fagbevegelsen er opptatt av å yte best mulig tjenester til befolkningen i en vanskelig tid og tenker løsninger utenfor boksen. Vi må se på dette med nye øyne, spesielt dersom situasjonen blir langvarig, understreker Pål N. Arnesen, leder for YS Stat.

– Staten består av ansatte med høy kompetanse, enten det gjelder spesialister eller generalister. I den vanskelige situasjonen vi nå opplever er det viktig at flest mulig kan få bidra med å ivareta viktige samfunnsfunksjoner og bekjempe epidemien.

– Dette ønsker YS Stat og forbundene ikke bare skal gjelde NAV, men også andre virksomheter som etterhvert vil oppleve at ressursene ikke strekker til.

– Vi ser allerede at Tolletaten, Politiet og Forsvaret samarbeider nå ved landets grenseoverganger. Sektorprinsippet i staten må ikke være til hinder for at vi får utnyttet den samlede statlige arbeidskraften på best mulig måte i disse krevende tider, sier Arnesen.

F.v.: Unn Kristin Olsen, forbundsleder i Parat, YS-leder Erik Kolerud og Anneli Nyberg, nestleder i Parat. Foto: Liv Hilde Hansen

– Våre medlemmer er klare til å avlaste hardt pressede kollegaer

Unn Kristin Olsen, leder av YS-forbundet Parat, sier at deres medlemmer er klare til å avlaste kollegaer i andre etater. Parat har medlemmer i alle de største statlige etatene.

– Våre medlemmer ved vegtrafikkstasjonene, som foreløpig er stengt fram til 26. mars, kan omdisponeres til andre oppgaver. Her finner vi både erfarne saksbehandlere og ansatte med teknisk kompetanse, som kan brukes i andre deler av statsforvaltningen.

– Det samme gjelder grupper av sivilt ansatte i Politiet, hvor Parat har medlemmer som driver med skjenkebevilgning, våpentillatelser, utstedelse av pass, etc. som kan omdisponeres til andre oppgaver sier Olsen.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?