YS ber om lik praktisering av smittevern i hele landet

YS mener det må innføres en felles, nasjonal og kommunal praktisering av forebygging og smittevern. – Vi oppfordrer statsråd Mæland til å få dette på plass, sier YS’ nestleder Hans-Erik Skjæggerud.

Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS. Arkivfoto: YS
Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS. Arkivfoto: YS

– I den situasjonen landet vårt er inne i nå, er det viktig å sørge for at arbeidstakere generelt og arbeidstakere i samfunnskritiske jobber spesielt, kan bevege seg mellom kommuner og at varer kommer inn og ut. Derfor bør vi ha felles nasjonale regler for dette, og ikke la det være opp til den enkelte kommune, understreker Hans-Erik Skjæggerud.

YS ber Regjeringen innføre nasjonale retningslinjer etter følgende prinsipper:

  • Kommuner i Norge skal så langt det er mulig ha like regler når det gjelder å innføre restriksjoner på bevegelser inn og ut av kommuner.
  • Lokale tiltak må ikke hindre fri bevegelse av varer, tjenester og arbeidstakere mellom kommuner og regioner i Norge.
  • Lokale tiltak må ikke hindre nasjonalt smittevern.
  • Lokale tiltak må ikke hindre nødetatenes arbeid på tvers av kommunegrenser, inkludert fri bevegelse av helsearbeidere.
  • Lokale retningslinjer og tiltak må finne støtte i nasjonal kriseberedskap.

YS har forøvrig ingen mening eller holdning til hvorvidt kommuner skal ha adgang til sterkere lokale tiltak når det gjelder fritidsreiser.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?