YS er fornøyd med endringene i kriseloven

Lørdag 21. mars vedtok Stortinget en tilpasset kriselov. – Vi er fornøyd med at Stortinget gjorde flere endringer fra det opprinnelige forslaget, sier YS-leder Erik Kollerud.

YS-leder Erik Kollerud.
YS-leder Erik Kollerud. Arkivfoto: YS

– Vi er særlig fornøyd med at Stortinget understreker at regjeringen plikter å involvere partene i arbeidslivet i alle spørsmål som berører arbeidslivets regler og plikter, og legge stor vekt på å komme til enighet med oss, sier YS-lederen.

YS forstår behovet for en slik lov i den situasjonen vi er i nå, selv om denne typen unntakslover er prinsipielt problematisk. Kriseloven innebærer at regjeringen kan fravike lover, noe som er i strid med alminnelige demokratiske prinsipper.

– De endringene Stortinget gjorde fra det opprinnelige forslaget, ivaretar mange av de innsigelsene som har kommet fra flere hold, både fra fagforeninger og tunge, juridiske miljøer, påpeker Kollerud.

De viktigste endringene er at:

  • Forskriften ikke hjemler generelt fravik fra enhver lov, men kun for bestemte lover.
  • Ingen forskrifter trer i kraft før 1 dag etter at den er meddelt Stortinget, som kan oppheve den med ⅓ flertall.
  • Loven gjelder også kun i 1 måned.

– Den spesielle situasjonen vi er i, de klare forbedringene som er gjort gjennom Stortingets behandling, Stortingets vektlegging av partenes rolle og det at et enstemmig Stortinget vedtar loven, gjør det enklere for YS å stille seg bak loven, sier Kollerud.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?