YS’ kommentar til nye nasjonale koronatiltak

– Vi er glad for at regjeringen velger å unngå nedstengninger, og heller satser på andre tiltak. Det vil likevel ramme mange arbeidsplasser hardt og vi er glad for at det kommer økonomiske støttetiltak, sier YS-leder Erik Kollerud.

YS-leder Erik Kollerud
YS-leder Erik Kollerud.

YS-lederen er opptatt av at det viktigste er å holde hjulene i gang og sikre inntekten til de som blir berørt.

– Vi stiller oss bak at den generelle kompensasjonsordningen for virksomheter videreføres i november og desember. Det er et godt strakstiltak, sammen med støtten til kollektiv og kultur, sier han.

– Men hvis situasjonen varer lenger, må vi se på andre og mer treffsikre støtteordninger. Kompensasjon for lønnsutgifter er et slikt virkemiddel. Jeg opplever at det er enighet om dette blant partene i arbeidslivet, sier han.

YS-lederen påpeker at situasjonen i økonomien har endret seg det siste halve året:

– Vi er i en annen situasjon nå enn i mars 2020. Vi skal ikke betale virksomhetene for å stenge. Vi må heller gi støtte til å betale lønninger.

Kollerud mener det samtidig må settes noen kriterier for å motta støtte:

– Vi må trekke lærdom fra erfaringene med støtteordningene tidligere i pandemien. Derfor bør vi sette noen kriterier. Blant annet at fast ansatte får beholde jobben. Bortfaller arbeidsoppgaver, bør også støtten kunne brukes til kompetansehevende tiltak på arbeidsplassen.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?