YS’ krav til krisepakka i olje- og leverandørindustrien

YS støtter forslaget om utsatt skatt i olje- og leverandørindustrien. YS vil også ha på plass programmer for omstilling og kompetanseutvikling.

Arkivfoto: Liv Hilde Hansen

Regjeringen har signalisert at det vil komme en krisepakke til oljesektoren og leverandørbedriftene i sektoren: Global usikkerhet og lavere vekst blant våre handelspartnere har lagt press på norsk eksportsektor over tid. Koronakrisen og fallende oljepris er en ytterligere utfordring. Hvis petroleumssektoren brått legges ned, vil svært mange slite.

YS’ krav til Regjeringens krisepakke til olje- og leverandørindustrien

– Vi ser hvilken situasjon medlemmene våre, organisert i YS-forbundene SAFE og Negotia, står i. YS støtter forslaget om utsatt skatt gjennom direkte utgiftsføring, slik at selskapene får fradrag for investeringskostnader samme år som investeringene foretas, forklarer YS-leder Erik Kollerud.

YS mener at selskapene som får fradrag for investeringer skal garantere at investeringene bidrar til:
  • Å opprettholde og skape arbeidsplasser i olje- og leverandørindustri.
  • Utvikling av de ansattes kompetanse.
  • Klimavennlige løsninger/klimakutt på lang sikt.
  • God avkastning for den enkelte virksomhet over tid.
  • Inntekter til staten.

På kort sikt vil dette sikre investeringsevnen i selskapene og derigjennom leverandørkjeder over tid. På lang sikt mener YS det kan bidra til å legge et grunnlag for verdiskapningen, omstilling og sysselsettingen i olje og gassnæringen også etter 2030.

Må utvikle programmer for omstilling og kompetanseutvikling

Stortinget har satt av store midler i krisepakkene til kurs og etterutdanning for permitterte og ledige, samt til bedriftsintern omstilling.

YS mener myndighetene raskt bør gå i dialog med relevante arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner i olje- og leverandørindustrien om å utvikle programmer for omstilling og kompetanseutvikling.

– Kompetanseutvikling skal prioritere grunnleggende ferdigheter og digitalisering, samt omstilling i oljesektoren, sier Kollerud.

YS vil ha på plass flere insentiver  for fornybar energi

YS mener også det må på plass flere insentiver for prosjekter for fornybar energi.

– Teknologien for å utnytte havvind kan skaleres opp. Slike prosjekter bør bygges ut i stor skala. Det bør også satses mer på hydrogen, for å redusere vårt eget karbonavtrykk, mener YS-lederen.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?