YS krav til revidert nasjonalbudsjett: - Budsjettet må bidra til at folk kommer tilbake i jobb

– Koronakrisen er ikke over. Vi krever at politikerne tar ansvar og vedtar et revidert nasjonalbudsjett som øker aktiviteten og får folk tilbake i jobb, sier YS-leder Erik Kollerud.

YS-leder Erik Kollerud, med blå genser, foran Stortinget.
YS-leder Erik Kollerud oppfordrer YS-medlemmene om å legge vekt på arbeidslivsspørsmål når de skal velge hvilket parti de vil stemme på i høstens stortingsvalg. Foto: NTB Kommunikasjon

11. mai 2021 kl. 10.45 legger Regjeringen Solberg frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021. I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert.

– De økonomiske og sosiale konsekvensene av koronakrisen er høyst reelle. Situasjonen er uavklart for mange virksomheter og arbeidstakere. Ennå er det uvisst når etterspørselen vil ta seg opp og når verdikjeder vil være oppe og stå, sier han.

Bevilgningene til NAV må økes kraftig

60 tusen arbeidssøkere har vært helt uten arbeid i mer enn et halvt år, en fordobling siden samme tidspunkt i fjor. Prognosene for ledigheten i år er også mye høyere enn det regjeringen la til grunn i budsjettet i fjor høst. 

– NAV må få midler til å ansette flere veiledere, øke lønnstilskuddet og antall tiltaksplasser. Det er behov for 100 millioner kroner i økt grunnbevilgning til NAV og 140 millioner kroner til 1 000 nye tiltaksplasser, påpeker Kollerud.  

– Samtidig må vi øke antallet studieplasser på universitetene, fagskolene og høyskolene. Dette er en investering i folk, poengterer han. 

Permitterte må få full lønnskompensasjon, mener YS

YS-lederen er tydelig på at arbeidstakere som er permittert skal få full lønnskompensasjon i perioden arbeidsplassen er stengt ned.   

– De som rammes hardest av denne krisen er de permitterte. Arbeidstakere permitteres for å beskytte alle andre mot smitte. Dermed kan de ikke ta den økonomiske byrden av dette alene, sier Kollerud. 

Han mener ordningen med lønnsstøtte må videreføres. Støtten skal bidra til at virksomheter tar permitterte tilbake i jobb tidligere:

– Ordningen med lønnsstøtte bør gjelde ut høsten 2021. Den bør også suppleres med en enkel ordningen med lønnsstøtte til bedrifter som ansetter langtidsledige. Dette tiltaket vil spesielt komme unge til gode, de som sliter med å etablere seg i et utfordrende arbeidsmarked. 

Mener regjeringen må styrke helsevesenet og kommuneøkonomien

YS-lederen mener regjeringen må benytte det reviderte budsjettet til å sikre helse og velferd, gjennom å styrke helsevesenet og kommuneøkonomien:

– Sykehusene må gjøres i stand til å ta igjen etterslepet etter koronapandemien. I tillegg må de ha beredskap for nye utfordringer, sier Kollerud.

Kommunene må også få tilstrekkelig med midler til å levere gode nok tjenester under svært utfordrende rammebetingelser. Vi forventer at regjeringen prioriterer dette, sier YS-lederen. 

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?