- Regjeringen må oppheve det nasjonale påbudet om hjemmekontor

– Slik koronapandemien nå står, er det nasjonale påbudet om hjemmekontor for inngripende. Isolasjon i måned etter måned gir en enorm belastning, både for arbeidstakerne, arbeidsgiverne og storsamfunnet, sier YS-leder Erik Kollerud.

YS-leder Erik Kollerud. Foto: YS/NTB Kommunikasjon.

– Påbudet om hjemmekontor har vært viktig for å begrense smitten og få bukt med pandemien. Omikronvarianten har imidlertid vist seg å gi mindre sykdom. Få er innlagt på sykehus for behandling på grunn av Covid. Dermed er påbudet om hjemmekontor ikke et forholdsmessig tiltak slik situasjonen er nå. Påbudet bør oppheves, sier Kollerud.

– For mange er hjemmekontor et isoleringstiltak, med stor negativ virkning på den psykiske helsa. Når pandemien nå ikke lenger krever at vi sitter isolert hjemme, bør hensynet til den psykiske folkehelsa veie tyngst. Heretter bør lokale myndigheter eller den enkelte virksomhet selv vurdere behovet for pålagt hjemmekontor, mener YS-lederen.

– Også Folkehelseinstituttet trekker frem at tiltakene som skal stoppe pandemien nå kan gi større belastning enn sykdommen i seg selv. Det er en betraktning det er verd å lytte til, sier Kollerud.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?