YS-lederen: - Det haster å få på plass lønnsstøtte

– De nye innstrammingene regjeringen innførte i går gjør at mange av våre medlemmer får permitteringsvarsel allerede i dag, eller i morgen. Nå haster det å få på plass ordningen med lønnsstøtte, advarer YS-leder Erik Kollerud.

- Nå haster det å få på plass ordningen med lønnsstøtte, sier YS-leder Erik Kollerud. Foto: NTB Kommunikasjon

– Regjeringen har varslet at lønnsstøtteordningen kommer, sannsynligvis i løpet av uken, men når vi når vi nå ser at hele bransjer i praksis stenger ned i dag, haster det. Ordningen burde ha vært på plass allerede i går, for å sikre forutsigbarhet og trygghet for virksomheter og ansatte, sier Kollerud. 

YS-lederen er opptatt av at lønnsstøtteordningen bidrar til å hindre permitteringer, samtidig som den kan brukes til å få allerede permitterte tilbake i arbeid og aktivitet.

– Vi må ikke glemme at vi allerede i dag har tusenvis av permitterte som i praksis har vært arbeidsledige lenge. Vi må få på plass en ordning som hjelper bedriftene med å ta disse tilbake i arbeid eller kompetansehevende tiltak, påpeker Kollerud.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?