YS-lederen: - Lønnsstøtteordningen må på plass nå

– Våre medlemmer merker allerede konsekvensene av den siste smittebølgen og de nasjonale smitteverntiltakene. Vi trenger en lønnsstøtteordning for å holde folk i aktivitet. Jeg er glad for at regjeringen nå har snudd og vil utarbeide en slik ordning, sier YS-leder Erik Kollerud.

- Vi trenger ordninger som holder folk i jobb, og som også som også sikrer kvalifisering, omstilling og formidling av den enkelte ansatte, sier YS-leder Erik Kollerud. Foto: Rebecca A. Bjerga

Kollerud sier at kompensasjonstiltakene som har blitt innført til nå ikke er tilstrekkelige og ikke vil hindre permitteringer.  

– Erfaringen fra tidligere smittebølger viser at det uheldig å stenge ned eller gi støtteordninger til næringslivet slik at de velger å stenge ned. Vi trenger ordninger som holder folk i jobb, og som også som også sikrer kvalifisering, omstilling og formidling av den enkelte ansatte. 

YS-lederen har utdypet YS’ krav i et brev til finansminister Trygve Slagsvold Vedum og næringsminister Jan Christian Vestre.

– Lønnsstøtten bør gis som subsidier til bedrifter, i form av midlertidig lønnstilskudd og som et alternativ til permittering. Ordningen kan utformes over samme lest som kompensasjonsordningen, som gjelder faste kostnader og ha samme varighet som andre støtteordninger, forklarer Kollerud. 

YS-lederen er opptatt av at virksomheter som mottar lønnsstøtte skal få enklere mulighet til å benytte seg av andre, tilgjengelige ordninger for omstilling og kvalifisering:  

– Tiltakene må også bidra til at ledige jobber finner ledige hender. Der vi veYS-t at virksomheten vil trenge færre ansatte fremover, bør vi også kunne jobbe sammen for å omstille arbeidstakerne til andre jobber. Bedrifter som utnytter en lønnsstøtteordning, og som tar tilbake permitterte eller ledige, bør enklere kunne benytte seg av støtte til slike kompensasjonstiltak, sier Kollerud.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?