YS mener lærlinger likevel må få ta fagprøven

Mange lærlinger står nå i fare for ikke å få fullført utdanningen, fordi koronakrisen tvinger lærebedriftene til å permittere. – Det må legges til rette for at lærlinger som ikke har kunnet følge planlagt læretid likevel får anledning til å ta fagprøven, sier YS’ 1. nestleder, Hans-Erik Skjæggerud.

Illustrasjonsfoto: Kentaroo Tryman/Maskot

Mange bedrifter er sterkt berørt av koronakrisen og må dessverre permittere ansatte. Dette rammer også lærlingene, som er spesielt sårbare.

Lærekontrakten tegnes for en avtalt periode, vanligvis for tidsrommet som tilsvarer læretiden i faget. Når læretiden er ute, opphører bedriftens forpliktelser. For lærlinger som blir permittert i opplæringstiden, vil opplæringskontrakten utløpe før opplæringstiden er fullført. Lærlingen vil da ikke kunne formelt melde seg opp til fagprøven.

– Noen lærlinger vil kunne ha nådd alle målene i læreplanen før fullført læretid, mens andre trenger å fullføre hele læretiden for å nå målene. Det må derfor vurderes ulike løsninger for å ivareta lærlingene, slik at de kan få fullført sin utdanning og få avlagt fagprøven, mener Skjæggerud.

– Koronakrisen fører til helt spesielle omstendigheter. YS mener fylkeskommunene må kunne vurdere om lærlinger kan meldes opp til fagprøven, selv om de ikke har fått fullført hele læretiden. Dette gjelder elever som har oppnådd alle målene i læreplanen.

– Permitterte lærlinger som ikke har fått fullført læretiden sin, og som ikke har nådd alle målene i læreplanen, må få tilbud om utvidet læretid, tilsvarende tiden de har vært permittert, sier han

– Vi oppfordrer arbeidsgivere til å være rause og utvide lærekontraktstiden. Slik kan lærlinger ta igjen tiden de har vært permittert, og gå opp til fagprøven, sier YS’ nestleder.

En del lærlinger sliter også økonomisk som følge av koronakrisen. Mange er nå sikret rett til dagpenger, med den krisepakken Stortinget vedtok mandag 23. mars. Likevel er inntektssituasjonen fortsatt utfordrende.

– Det er bra at inntektsgrensen for å kunne motta dagpenger er redusert, men siden lærlingelønningene er lave i utgangspunktet, vil mange av de nye lærlingene fortsatt ikke ha rett på dagpenger. Regjeringen må se på hvordan også denne gruppen kan ivaretas gjennom krisen, sier Skjæggerud.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?