YS' kommentar til rapporten fra Koronakommisjonen

– Det er ikke gjort en grundig nok analyse av tiltakspakkene, eller konsekvensene for de arbeidsledige og permitterte. Slik kommenterer YS-leder Erik Kollerud Koronakommisjonens andre rapport.

Portett av YS-leder Erik Kollerud mot orange bakgrunn.
YS-leder Erik Kollerud. Foto: NTB Kommunikasjon

YS-lederen mener kommisjonen har gjort et godt og grundig arbeid innenfor mandatet de ble gitt, men han savner en bredere analyse av de økonomiske tiltakspakkene og konsekvensene for arbeidsledige og permitterte:

– Vi har nå fått to rapporter fra koronakommisjonen, samt flere økonomiske analyser fra Holden-utvalget. Ingen av disse har gått grundig nok inn i de økonomiske tiltakene under pandemien. Hvis vi skal stå bedre rustet til neste krise, trenger vi å vite hva som fungerte og hva som ikke fungerte. Målrettet vi de økonomiske tiltakene godt nok? Burde vi ha satt inn sterkere tiltak tidligere? Slike spørsmål har vi ikke fått ordentlig svar på, kommentarer Kollerud. 

YS-lederen ønsker seg også en bedre analyse av effekten av de ulike regelendringene for arbeidslivet: 

– Reglene for permittering, sykmeldinger, omsorgspermisjon, med mer ble endret flere ganger underveis i pandemien. Vi trenger en gjennomgang av dette for å lage systemer som raskt kan settes i verk hvis vi får en ny krise, sier Kollerud.

Han peker også på at mange ble gående arbeidsledige eller permitterte lenge, uten å få noen oppfølging.

– Gjennom hele pandemien var vi opptatt av at de som ble rammet av arbeidsledighet måtte få bedre oppfølging fra bedriften eller det offentlige, med mulighet for kompetansehevende tiltak. Det fikk de i altfor liten grad. Vi savner en en grundig evaluering og konkrete anbefalinger til bedre rammeverk, sier Kollerud.

– Ti tusen personer er fortsatt permittert som følge av pandemien. Disse burde ha blitt fanget opp mye tidligere og fått muligheten til å heve kompetansen sin, eller hjelp til å finne annet arbeid, sier YS-lederen.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?