YS om lønnsstøtteordningen: - Nå er det opp til arbeidsgiverne

– Jeg er glad for at lønnsstøtteordningen endelig kommer på plass. Nå kan vi forhåpentligvis hindre et permitteringsras i jula, sier YS-leder Erik Kollerud.

Portrett av YS-leder Erik Kollerud. Husvegg og ett trafikkskilt i bakgrunnen.
YS-leder Erik Kollerud. Foto: NTB Kommunikasjon

YS har ved flere anledninger etterlyst en lønnsstøtteordning i arbeidslivet som alternativ til å permittere ansatte. YS-lederen sier han er fornøyd med at regjeringen har lyttet til innspillene fra partene i arbeidslivet:

– Det er bra at regjeringen har etterkommet det meste av det vi har etterlyst i våre innspill, sier Kollerud.

– Nå er det opp til å arbeidsgiverne å bruke ordningen til å holde aktiviteten oppe. Så må vi også se hvordan denne ordningen virker, og om det er behov for å justere den etterhvert, sier han.

YS-lederen er opptatt av at ordningen skal være et reelt alternativ til å permittere.

– Vi er fornøyd med at regjeringen ikke tillater fri utnyttelse av både lønnsstøtte og permitteringsinstituttet samtidig. Vi ønsker ikke insentiver som presser folk over i passiv ledighet, understreker Kollerud.

YS har også løftet behovet for på sikt å se om en lønnsstøttemodell kan erstatte permitteringsinstituttet i nasjonale kriser som rammer bredt.

– Lønnsstøtte bør vurderes som et bedre alternativ til permittering for mange. Med utgangspunkt i de erfaringene vi eventuelt gjør oss med en ny ordning, bør ordningen bli mal for alternativ til permittering lik den vi har nå, sier YS-lederen.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?