Ønsker andre koronatiltak

Tirsdag la Regjeringen frem nye krisetiltak for næringslivet. – Det er behov for en forsterket kompensasjonsordning, men Regjeringen har glemt de viktigste tiltakene for å forberede oss på en ny normalsituasjon etter koronakrisen, sier YS-leder Erik Kollerud.

YS-leder Erik Kollerud. Foto: YS/NTB Kommunikasjon.

YS-lederen peker på at pakken som ble lagt frem ikke inneholder tiltak for omstilling og kompetanseutvikling for arbeidstakere.

– Vi må dessverre se i hvitøyet at mange bedrifter ikke vil klare seg, fordi verden og vanene våre er varig forandret. Da må vi hjelpe arbeidstakere videre, inn i nye jobber og bransjer, med hjelp av offensive kompetansetiltak og oppfølging. Dette prioriteter ikke Regjeringen høyt nok, sier han.

YS-lederen er også kritisk til at det nå innføres en generell kontantstøtte, med absolutte krav til omsetningsfall for å kvalifisere for ordningen.

– Bedriftene bør ikke ha insentiver til å kutte i omsetning og aktivitet. Vi må heller stimulere til aktivitet i de delene av næringslivet der dette er mulig. Vi er bekymret for at bedriftene holder omsetning og aktivitet nede, for å kvalifisere for ordningen. Da kan flere enn nødvendig bli gående permittert, og det er uheldig, sier han.

– Så skal bransjer som nå er særlig rammet, spesielt innenfor privat, tjenesteytende sektor, selvfølgelig hjelpes gjennom kneika med en god kompensasjonsordning.

Kollerud mener Stortingetbør ha en bredere tilnærming enn Regjeringen i sin behandling av pakken.

– Støtte til næringslivet bør også delvis komme gjennom støtte til arbeidskraft. Vi trenger lønnssubsidier også i 2021. Sammen med satsing på omstilling vil det gjøre oss bedre rustet for fremtiden, sier han.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?