YS' reaksjoner på krisepakken fra regjeringen

– Krisepakken regjeringen la fram fredag tar utfordringene vi vil stå i de neste månedene på alvor. Samtidig savner vi enda sterkere trykk på oppfølgingen av de langtidspermitterte og arbeidsledige, understreker YS-leder Erik Kollerud.

 

YS-leder Erik Kollerud. Foto: Thomas Brun/NTB

YS-lederen er positiv til at NAV og fylkeskommunene får økte bevilgninger, men mener det er for lite.

– Behovet er enormt. Vi har fått tall senest i dag som viser at antallet ledige og permitterte øker. Vi må sørge for at disse følges godt opp og gis en enda bedre mulighet til å finne seg annet arbeid eller bruke permitteringsperioden på kompetanseheving, sier han.

Bevilgningen til fleksibelt utdanningstilbud i universitet, høgskoler og fagskoler er positiv, men må følges av tydelige føringer slik implementering kan skje raskt, mener YS.

– Det er viktig at NAV mottar tilstrekkelig ressurser til å følge opp de enkelte, også de permitterte. Vi må bruke denne tiden til å investere i kompetanse, slik at folk står bedre rustet til å møte det arbeidslivet vi får etter pandemien, mener Kollerud.

– Vi er særlig bekymret for de som nå er ledige, som har lav kompetanse og som risikerer å falle helt ut av arbeidslivet, sier han.

Kollerud etterlyser sterkere virkemidler for aktivitet der det er mulig.

– Vi har lenge bedt om, og Stortinget har anmodet om, å gjeninnføre ordningen med lønnstilskudd for arbeidsgivere som tar permitterte tilbake tidligere enn planlagt. Vi savner en tydeliggjøring av hvordan en slik ordning kan se ut og hvordan vi kan sikre at den innrettes effektivt, sier han.

Kollerud er fornøyd med at det nå legges opp til at kommuner og fylkeskommuner får midler til å støtte lokalt næringsliv som rammes av lokale tiltak.

– Den siste uken har vi sett at ulike deler av landet opplever ulik grad av nedstengning. Derfor er det bra at regjeringen nå bevilger ekstra midler til næringslivet i områder som rammes ekstra hardt, sier han.

YS-lederen savner lignende målrettede tiltak mot arbeidstakere i de samme områdene.

– På Østlandet har myndighetene stengt en rekke arbeidsplasser den siste uken. Vi mener at ikke bare bedriftene, men også arbeidstakerne da må gis særskilt kompensasjon. I mars i fjor innførte vi full lønn de første 20 dagene ved permittering. Det bør vi også gjøre nå, for ansatte i bedrifter som pålegges å stenge ned, sier Kollerud.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?