YS sier nei til portforbud

YS sier nei til regjeringens forslag om portforbud. – Vi ser ikke behovet for å endre loven på dette området, sier 1. nestleder i YS, Hans-Erik Skjæggerud

YS
Hans-Erik Skjæggerud. Foto: NTB Kommunikasjon

– Etter smittevernlovens § 7-12 finnes det allerede hjemmel for å innføre portforbud. Kriteriene er strenge, og det kan kun innføres dersom det er strengt nødvendig for å avverge akutt alvorlig fare. Sånn bør det også være. Vi ønsker ikke å åpne for portforbud før det er absolutt nødvendig. Derfor trenger vi ikke regjeringens forslag, påpeker Skjæggerud.

– Vi registrerer at både folkehelseinstituttet og departementet mener forslaget ikke vil gjøre det lettere å innføre portforbud. Vi mener derimot at det både gir en utvidet adgang til å gjøre det, og at sender et uheldig signal til befolkningen, sier han.

Skjæggerud minner om at portforbud er noe vi ikke har hatt i Norge siden krigen.

– Portforbud er et virkemiddel som ikke er naturlig å anvende i et samfunn som er bygget på tillit mellom staten og innbyggerne, slik Norge er.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?