- Norge må bruke eiermakten mot Tesla

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud mener Norge må bruke eiermakten gjennom Oljefondet, og kreve at Tesla imøtekommer kravet fra fagbevegelsen om tariffavtale.

- Mange arbeidsfolk sliter etter et tøft 2023. Samtidig går norsk industri bra. Tallene fra TBU viser at lønnskostnadsandelen i industrien har falt betydelig. Over tid kan vi ikke leve med en så skjev fordeling mellom eiere og ansatte som det vi har nå, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud. Foto: NTB Kommunikasjon/Thomas Brun

Den svenske fagforeningen IF Metall har streiket i to måneder for retten til tariffavtale hos Tesla. Kravet er enkelt: Svenske lønns- og arbeidsvilkår skal gjelde for alle arbeidstakere i Sverige. Det foregår en rekke støtteaksjoner i Sverige, og streiken har fått oppmerksomhet i hele Europa.

Den norske staten er en betydelig eier gjennom Oljefondet.

– Norge må bruke eiermakten og presse Tesla til å gå med på kravet om tariffavtale. Holdningene hos ledelsen i Tesla undergraver den nordiske samfunnsmodellen. Å nekte sine ansatte skikkelige avtaler hører ikke hjemme i et moderne samfunn. Derfor må Norge, som en av eierne av Tesla reagere, krever Skjæggerud.

Oljefondet eier 0,87 prosent av aksjene i Tesla. Det høres ut som en lav eierandel, men utgjør i realiteten en betydelig aksjepost. Oljefondet er bland de ti største institusjonelle eierne av Tesla-aksjer.

– Eierskap forplikter. Skal du være en ansvarlig eier, kommer man ikke unna å også være en aktiv eier. Norge må bruke sin eiermakt til å presse på for gode arbeidsvilkår for alle ansatte i Tesla. Det er bare én garanti for at svenske arbeidere får svenske lønninger, lønnsøkninger, pensjoner og vilkår. Den garantien er at fagforeningen kommer til enighet med arbeidsgiver, understreker  Skjæggerud.

YS arbeider for gode tariffavtaler, både i Norge og andre land gjennom vårt internasjonale arbeid. Årsaken er enkel: Ansatte får lønnsutvikling, trygghet og innflytelse, og arbeidsgivere får industrifred og bransjetilpassede løsninger. Det er derfor helt rimelig å kreve tariffavtaler også for utenlandske selskaper som Tesla.

– Vi vil ikke ha amerikanske tilstander, verken i Sverige eller Norge, sier YS-lederen.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?