Offentlige anskaffelser i et seriøst arbeidsliv: YS om regjeringens nye Norges-modell

– YS støtter arbeidet med en Norges-modell for et seriøst arbeidsliv. Vi har spilt inn flere tiltak til regjeringen og ser frem til å fortsette innsatsen med dette i trepartssamarbeidet og i Samarbeid mot svart økonomi. Skal arbeidet bli vellykket må bredden i norsk arbeidsliv inkluderes, sier YS-leder Erik Kollerud.

YS-leder Erik Kollerud
YS-leder Erik Kollerud.

Torsdag 13. januar møtte næringsminister Jan Christian Vestre, arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik og kunnskapsminister Tonje Brenna til direktesending om en ny Norges-modell for offentlige anskaffelser og et seriøst arbeidsliv. Arbeidet er en del av regjeringens innsats for å fremme det trygge og seriøse arbeidslivet og bevare den norske arbeidslivsmodellen.

– I Hurdalsplattformen slår vi fast at vi vil utarbeide en Norges-modell med nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser. Det er viktig for oss med et tett samarbeid med næringslivet og oppdragsgivere om hvilke krav som bør inngå i en slik modell. Vi vil lytte til deres erfaringer om hvilke krav som har stor effekt i kampen mot arbeidslivskriminalitet, uttaler næringsminister Jan Christian Vestre.

– Det blir viktig at vi vekter mer enn pris ved offentlige innkjøp – spesielt klima- og bærekraft. YS mener regjeringen bør utarbeide en handlingsplan for å få en god balanse mellom de ulike målene i innkjøpspolitikken, og at vi bruker innkjøpspolitikken aktivt i den grønne omstillingen, sier YS-leder Erik Kollerud.

YS er en del av Samarbeid mot svart økonomi

– Vi ser også frem til å ta dette opp i trepartssamarbeidet for å gjøre lærlingklausulen bedre, slik at vi kan ivareta lærlingene, bidra til å skaffe flere gode læreplasser og dermed også bidra til at vi sikrer kvalifisert arbeidskraft for fremtiden, påpeker Kollerud.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?