- Positiv satsing på Forsvaret, men må også prioritere ansatte

– Det er positivt at regjeringen vil nå toprosent-målet til Nato allerede i år. I den sikkerhetspolitiske situasjon Norge og Europa befinner seg i er det nødvendig å styrke Forsvaret. Derfor er det viktig med tverrpolitisk enighet om et så viktig spørsmål, og jeg vil oppfordre både regjeringen og stortingspartiene til et bredt forlik, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud. Foto: NTB Kommunikasjon/Thomas Brun

I dag gjennomførte statsministeren, finansministeren og forsvarsministeren det siste møtet med partiene på Stortinget før fremleggingen av Langtidsplanen for forsvarssektoren 5. april.

Langtidsplanen vil legge rammene for utviklingen i mange år fremover, men skal behandles på ordinær måte i Stortinget.

– Skal vi lykkes med å styrke Forsvaret må vi også styrke satsingen på de ansatte, påpeker YS-lederen.

– Må ha personell til å betjene utstyret

– Det hjelper lite med mye nytt materiell til Forsvaret hvis vi ikke har personell til å betjene utstyret. Forsvaret har behov for flere folk, og det må økte budsjetter bidra til. Samtidig må vi styrke både lønnsbetingelsene og pensjonsrettighetene til de ansatte. For mange ansatte slutter for tidlig. Skal Forsvaret være attraktivt for det personellet det er behov for, må det på plass skikkelig lønn og sikre rettigheter. Det er ikke situasjonen i dag, poengterer Skjæggerud.

– Styrkingen må komme allerede i neste statsbudsjett

YS er også opptatt av styrkningen må komme raskt. Det er viktig med en langsiktig plan, men behovet er der i dag og det må sikres gjennom bevilgninger allerede i det kommende statsbudsjettet.

– I tillegg er det viktig at denne styrkingen av Forsvaret ses i sammenheng med totalforsvaret og den øvrige samfunnssikkerheten i Norge. Jeg oppfordrer derfor både regjeringen og stortinget til å koordinere Forsvarets langtidsplan med innstillingen fra Totalberedskapskommisjonen. Skal vi trygge Norge må vi tenke helhetlig, sier YS-lederen.

Se intervjuene Offisersbladet gjorde med både statsministeren og forsvarsministeren på Stortinget i dag.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?