Revidert strategi for å slå ned på kriminalitet i arbeidslivet

Regjeringen har lagt frem den reviderte strategien mot arbeidslivskriminalitet. YS-leder Erik Kollerud sier han er fornøyd.

Plakat på murvegg med påskriften Handle hvitt er enklere enn du tror. Foto: LIv Hilde Hansen
YS mener vi må ha en rettferdig verdiskaping uten sosial dumping, svart økonomi eller arbeidslivskriminalitet. Foto: Liv Hilde Hansen

Strategien ble lagt frem i møtet i Regjeringens kontaktutvalg med partene i arbeidslivet.

– Det er gjort mye positivt i innsatsen mot arbeidslivskriminalitet, ikke minst i det tverretatlige samarbeidet. Det kan ikke være tvil om at samarbeidet har bidratt til høyere risiko for å bli oppdaget for denne typen kriminalitet, sier Kollerud.

– Kampen mot arbeidslivskriminalitet er kontinuerlig. Forebygging står sentralt. Selv om vi ikke får bukt med all kriminalitet, bør ambisjonen være å forhindre så mye kriminalitet som mulig gjennom forebygging og gode systemer for tilsyn, kontroll og rettsforfølgelse, sier Kollerud.

– Mange av tiltakene under koronakrisen er basert på tillit og selvrapportering. Dermed risikerer en at noen utnytter ordningene.

YS la i sitt innspill til den reviderte strategien vekt på hvor viktig det er med sterke parter og høy organisasjonsgrad.

– Jeg får ikke understreket dette nok. Vi er fornøyd med at Regjeringen viderefører dette som et vesentlig punkt, men mener dette kan tillegges enda mer vekt. Jeg tenker da spesielt på informasjon til utenlandske arbeidstakere om norske lønn- og arbeidsforhold, samt regler i arbeidslivet fra NAV, Skatteetaten, Caritas, språkkurs og så videre, sier Kollerud.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?