Roper varsko om manglende ressurser i Kriminalomsorgen 

Mens Politiet og Tollvesenet er tilført mer ressurser, mangler Kriminalomsorgen ansatte. Å jobbe i fengsel er svært krevende, men det gjenspeiles ikke i lønna.  – Vi må klare å både hindre svenske tilstander i gatene og amerikanske tilstander i fengslene, poengterer YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud på besøk på Ullersmo fengsel sammen med tillitsvalgte fra Kriminalomsorgens Yrkesforbund i YS og et reportasjeteam fra NRK. Foto: Liv Hilde Hansen

Skjæggerud besøkte nylig Romerike fengsel sammen med tillitsvalgte fra Kriminalomsorgens Yrkesforbund i YS: Ullersmo fengsel på Kløfta og ungdomsfengselet på Eidsvoll.  

– Det var viktig for meg å komme ut og møte de som jobber i Kriminalomsorgen, å høre deres erfaringer. De ansatte i Kriminalomsorgen gjør et svært viktig arbeid, men lider under mangelen på bemanning, slår han fast.  

– Et hovedformål med fengselsopphold må være rehabilitering og trygg tilbakeføring til samfunnet. Spesielt er dette viktig for de yngste innsatte. Det tjener hele samfunnet på, mener YS-lederen. 

Her kan du se NRK Dagsrevyens reportasje fra Romerike fengsel sammen med YS-leder Hans-Erik Skjæggerud og KYs tilltstvalgte

Kriminalomsorgen sliter med å rekruttere nok ansatte 

I følge Kriminalomsorgens Yrkesforbund (YS) mangler fengslene folk og sliter i tillegg med å rekruttere nye ansatte. Lønn er en vesentlig årsak.    

– Mangelen på ansatte blir også en belastning for de som er på jobb, fordi det gir lengre vakter og fører til sykemeldinger. Det blir rett og slett tøffere å være på jobb, forteller Thomas Kahn, fengselsførstebetjent og lokal KY-tillitsvalgt ved Romerike Fengsel.

Fra januar 2023 til januar 2024 ble det 173 færre faste i tjeneste i Kriminalomsorgen i hele landet. Overtid og innleie i fjor var tilsvarende 457 årsverk. Fortsetter utviklingen som i 1. kvartal i år vil tallet bli 596 årsverk i år, opplyser KY.  

F.v.: YS’ nestleder Lizzie Ruud Thorkildsen, fengselsførstebetjent og lokal tillitsvalgt for KY ved Romerike Fengsel, Thomas Kahn, YS-leder Hans-Erik SKjæggerud og KYs nestleder, Sven Erik Rath. Foto: Liv Hilde Hansen

Må øke bemanningsnormen, mener KY

– Skal man få til den skandinaviske modellen, fremfor amerikansk “warehousing” må man lykkes med å rekruttere til yrket, påpeker Sven Erik Rath, nestleder i Kriminalomsorgens Yrkesforbund.  

– Det må bli flere ansatte per innsatte. Norsk kriminalomsorg blir løftet frem internasjonalt som den moderne normen for kriminalomsorg, men samtidig svekkes evnen til å gjennomføre samfunnsoppdraget på grunn av bemanningsmangel og underfinansiering over flere år, sier Rath.

– Spydspissen i bekjempelsen av gjengkriminalitet

– Kriminalomsorgen er spydspissen i bekjempelsen av gjengkriminalitet. I mange land ser vi at fengsler fungerer som rene treningsleire for kriminelle gjenger. En slik utvikling må vi forhindre i Norge, i en tid da gjengkriminaliteten både øker og blir grovere, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.  

Den viktigste ressursen til kriminalomsorgen er de ansatte. Derfor må lønnen økes for å motvirke den pågående bemanningskrisen i kriminalomsorgen, mener Skjæggerud: 

– Det må også brukes mer ressurser på arbeidsopplæring og annen kompetanse til de innsatte, slik at de kan få en jobb og et normalt liv etter endt soning. Skal vi klare det, må kriminalomsorgen tilføres mer ressurser.  

– Kriminalomsorgen vet hvordan man skal hindre tilbakefall til kriminalitet, men mangler ressursene for å få det til, sier han.  

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?