Uttalelse fra YS' hovedstyre om Gaza

– Sivilbefolkningen på Gaza må beskyttes, og Norge må øke presset på partene, sier hovedstyret i YS i en uttalelse.

Fra venstre: Anneli Nyberg (Parat), Sven Erik Rath (Kriminalomsorgens Yrkesforbund), Vigdis Mathisen (finansforbundet), Lars Ullensvang (BFO), Marit Solheim (Delta), Tore Leirfall (ansattes representant YS-sekretariatet) YS-leder Hans-Erik Skjæggerud, Arne Fredrik Håstein (Finansforbundet), Lizzie Ruud Thorkildsen, nestleder i YS, Eirik Bornø (Negotia), Karin Tanderø Schaug (Norsk Tollerforbund), Vibeke Bjørkeli (Delta), Trond Vegard Sæle (Negotia), Karolina Lindqvist (Finansforbundet), Hilde Bjørklund (Parat), Kai Morten Anda (SAFE), Øyvind Hov Randmæl (Delta) og Jens B. Jahren (YS Stat). Foto: Liv Hilde Hansen

Hovedstyret i YS vedtok følgende uttalelse på styremøtet tirsdag 14. november:

“Den israelske krigføringen mot Gaza ble utløst av terrorangrepene i Israel lørdag 7. oktober. YS fordømmer terrorangrepene mot Israel. Hamas og islamsk Jihad er terrororganisasjoner. YS mener at enhver stat, også Israel, har rett til å forsvare seg mot terrorangrep. De som stod bak terrorangrepet, og deres støttespillere, må rettsforfølges. Alle gisler må frigis umiddelbart.. Samtidig krever vi at folkeretten overholdes, med sine krav til proporsjonalitet, beskyttelse av sivile, forbud mot kollektiv avstraffelse og tvangsforflytting. Slik synes det ikke å være nå.

Den humanitære krisen på Gaza er svært bekymringsfull. Så langt vi er kjent med har mer enn 11 000 mennesker blitt drept, av dem over 4000 barn. Nærmere 30 000 er skadet og store deler av infrastrukturen på Gaza er lagt i grus. YS krever en umiddelbar stans i angrepene mot sivile på Gaza. YS mener Norge må legge sterkere press på partene for å beskytte sivilbefolkningen. Videre må Norge arbeide for at nødhjelp kommer inn på Gaza og at mennesker gis mulighet til å flykte ut av området.”

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?