Vil ha kontroll av alle vogntog på grensa

Alle utenlandske vogntog må gjennom en sikkerhetssjekk før de får passere grensen inn til Norge, foreslår Parat og Yrkestrafikkforbundet i YS.

Illustrasjosnfoto: Maskot/Katja Kircher

Et stort antall utenlandske vogntog kjører på norske vinterveier med dårlige bremser, nedslitte dekk, uten kjetting og med sjåfører som ikke er har erfaring med norske vinterveier.

Vogntogene forårsaker ulykker, som også rammer uskyldige.

Parat i Vegvesenet og Yrkestrafikkforbundet vil derfor ha døgnkontinuerlig kontroll av all tungtransport før de får passere grensen inn til Norge.

Alle utenlandske vogntog må stanse for tollkontroll på grensa inn til Norge for å få papirer og last klarert. Når vogntogene har stanset for tolldeklarering, kan inspektørene fra Statens vegvesen samtidig gjøre sine kontroller, foreslår de to YS-forbundene Parat og Yrkestrafikkforbundet. Da får man kontrollert mange flere vogntog enn i dag.

Jannike Hanssen, hovedtillitsvalgt for Parat i Statens vegvesen, ber politikerne ta ansvar og bevilge flere midler slik at slike kontroller kan gjennomføres.

– I dag har Statens vegvesen for få ressurser. Våre kontroller av disse vogntogene er typiske spotsjekker på ulike steder. Vi i YS mener løsningen er å ha inspektører fra Statens vegvesen fast stasjonert ved de store grenseovergangene om vinteren, sier Hanssen.

– Da kan vi kontrollere at dekk og bremser er i forskriftsmessig stand, og at sjåførene har sørget for at kjettinger er på plass, forklarer hun.

– Døgnkontinuerlig kontroll vil forhindre ulykker og dødsfall på veiene, sier Jim Klungnes, leder av Yrkestrafikkforbundet.

– I dag gir det et konkurransefortrinn å nedprioritere sikkerhet og arbeidsforhold. Det må vi ha en slutt på. Myndighetene må kontrollere og transportkjøperne må ta ansvar, påpeker han.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?