YS-familien gir 200 000 til TV-aksjonen

YS og YS-forbundene gir totalt 200 000 kroner til årets TV-aksjon. Midlene fra årets TV-aksjon går til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder.

Dette er Dagnogo Salamatou fra Niger. Hun arbeider mot barneekteskap og for jenters rett til utdanning. Foto: Josh Estey/Care

YS har sammen med medlemsforbundene AVYO, Delta, Finansforbundet, Negotia, Parat, Skolelederforbundet og Stafo gitt 200 000 kroner til TV-aksjonen.

Årets TV-aksjon skal skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. TV-aksjonen skal gi 400 000 kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt.

– Jeg vil oppfordre alle til å ta godt mot bøssebærerne når de kommer på døra mellom klokken 16 og 18 på søndag. Dette er også dagen hvor en kan gå årets aller viktigste søndagstur, oppfordrer Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS.

Hennes penger – hennes muligheter

TV-aksjonen skal gi unge kvinner mulighet til å skape sin egen arbeidsplass og sin egen inntekt. Mer enn 300 000 kvinner skal få mulighet til å bli med i en spare- og lånegruppe, og CARE skal også gi kvinner opplæring i å lede gruppene. Kvinner skal få tilgang til banktjenester, og vi skal løfte fram kvinnelige entreprenører.

Hennes kropp – hennes valg

Kvinner skal ha rett til å bestemme over egen kropp, til å si ja og nei. Med TV-aksjonsmidlene skal kvinner få opplæring i seksuell helse og mødrehelse. CARE jobber for at kvinner skal ha kunnskap og mulighet til å bestemme om og når de ønsker barn, og hvor mange barn de ønsker. I tillegg skal kvinner ha tilgang til gode helsetjenester ved graviditet, fødsel, og som nybakte mødre. Et viktig tiltak i årets TV-aksjon er også å engasjere over 10 000 menn for å få slutt på vold mot kvinner.

Hennes drømmer – hennes stemme

Kvinner skal få sin stemme hørt, og delta i beslutninger som angår dem selv. De skal få opplæring i politisk lederskap, og i deltakelse og lederskap i arbeidslivet og i lokalsamfunnet.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?